Grootschalige controle vervoer gevaarlijke afvalstoffen

eind 2010 levert IVW eindrapportage

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de VROM-inspectie controleerden in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op dinsdag 13 en woensdag 14 april 2010 op de A1 bij Apeldoorn 37 vrachtauto’s op het veilig vervoeren van gevaarlijke afvalstoffen. Indeling op basis van gevaareigenschappen (classificatie), verpakking en vermelding zijn hierbij van belang.

Bij vijf vrachtauto’s werden er door IVW en RIVM monsters genomen omdat het vermoeden bestond dat de classificatie van de stof onjuist was. Bij twee van de vijf monsters bleek er niets aan de hand. Drie monsters gaan voor nader onderzoek naar het laboratorium.

IVW legde twee boetes op. Een chauffeur kreeg een boete omdat aan de buitenkant van de auto niet zichtbaar was dat er een giftige stof vervoerd werd. Een andere chauffeur kreeg een boete vanwege het ontbreken van waarschuwingssignalen en een oranje herkenningsbord. Zes maal werd er proces-verbaal opgemaakt. Drie maal door het KLPD wegens technische tekortkomingen aan de wagen. Twee maal door IVW vanwege gebrekkige documentatie en één maal vanwege tekortkomingen bij de etikettering. De verkeerspolitie onderwierp alle chauffeurs aan een blaastest. Geen van de chauffeurs had teveel gedronken.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden geclassificeerd op basis van het verdrag voor internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). Tevens moeten afvalstoffen bij grensoverschrijdend vervoer voldoen aan de eisen van de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen).

In de loop van dit jaar zal deze controle nog een aantal keren herhaald worden. Eind 2010 zal IVW een eindrapportage opleveren waarin onder meer wordt ingegaan op het vastgestelde veiligheidsniveau van dit specifieke vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)