Noord-Zuidlijn: Verwachte kosten en planning blijven overeind

aanbevelingen commissie Veerman verwerkt in Q4

Het college van B&W heeft de vierde kwartaalrapportage (Q4) 2009 van de Noord/Zuidlijn vastgesteld. De door het college verwachte kosten blijven met € 3,020 miljard binnen het ‘Veerman-budget’ van 3,1 miljard euro en de verwachte opleverdatum blijft oktober 2017. In deze Q4 heeft de Dienst Noord/Zuidlijn de aanbevelingen van de commissie Veerman, waaronder de extra ‘500 miljoen euro’, uitgewerkt. Ook is de risicoanalyse van de commissie Veerman tot in detail uitgewerkt.

Het Projectcommissariaat onder voorzitterschap van Cees Veerman heeft de verwerking van de aanbevelingen en de doorrekening van de risico’s goedgekeurd.

Q4 2009
Traditiegetrouw wordt er in de laatste kwartaalrapportage teruggekeken op het voorafgaande jaar. In deze Q4 wordt stilgestaan bij de incidenten op de Vijzelgracht en het stilleggen van het werk daar en bij station Rokin. Door de overschrijding in de vorige Q4 met 290 miljoen euro trad voormalig wethouder Herrema in februari 2009 af. Vervolgens heeft het college de commissie Veerman om advies gevraagd. Cees Veerman adviseerde in juni door te gaan, maar op een andere manier. De gemeenteraad is hiermee begin juli akkoord gegaan. De enquêtecommissie van de gemeenteraad kwam in december met haar rapport dat terugkeek op het traject van voorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Verwerking aanbevelingen Veerman
De commissie Veerman heeft in juni 2009 diverse aanbevelingen over het project gedaan, onder meer tweezijdig boren, een versterking van het risico- en kostenmanagement, strenger toezicht in de bouwputten en meer coulance ten aanzien van omwonenden en bedrijven langs het bouwtracé. Deze en andere aanbevelingen zijn de afgelopen periode uitgewerkt en de kosten zijn in de begroting verwerkt.

Geld
De 500 miljoen euro van de commissie Veerman zijn in deze Q4 tot in detail uitgewerkt. Deze extra kosten dekken bijvoorbeeld een betere communicatie met omwonenden, een veiligere aanleg van de diepe stations en een robuuster risicomanagement.

Planning
De keuze voor tweezijdig boren, de inzet van een taskforce op de planning en indringende gesprekken met de aannemers hebben opgeleverd dat de verwachte einddatum oktober 2017 blijft staan. Hiermee is een dreigende vertraging van ruim een jaar voorkomen.

Risico’s
De Dienst Noord/Zuidlijn heeft de risicoanalyse van de commissie Veerman zeer specifiek en nauwkeurig doorgerekend. De risico’s en onzekerheden zijn in onderlinge samenhang bekeken en doorgerekend. Waar de commissie Veerman uitging van volledige samenhang tussen alle risico’s, heeft de Dienst Noord/Zuidlijn een meer gedetailleerde, meer tijd vergende doorrekening gemaakt. Hierbij is gekeken, conform een systematiek zoals gebruikelijk in deze sector, naar individuele samenhang tussen de risico’s. Anderzijds zijn een aantal PM-posten uit het rapport Veerman en kosten gericht op het vermijden van vertraging nu wel opgenomen.

College
Bij de bespreking van de Q4 dinsdag 23 maart 2010 in het college heeft het college besloten 110 miljoen euro voor ‘de kleine kans, groot gevolg’- risico’s (met een kans van optreden van minder dan 5 procent) niet nu al in het budget op te nemen. De reden is dat dit bedrag minder robuust is onderbouwd in vergelijking met de overige risico’s, adviseerde Concern Financiën van de Bestuursdienst. De prognose einde werk is hierdoor op dit moment feitelijk 3,02 miljard euro.

Wat betreft de 46 miljoen euro die de Dienst Noord/Zuidlijn nodig heeft om haar projectorganisatie te versterken, heeft het college besloten om dit najaar een doelmatigheidstoets te houden om te kijken of dit bedrag verantwoord omlaag kan. Dit gebeurt mede in het licht van de bezuinigingen waar de gemeente Amsterdam voor staat.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer weten over de aanbevelingen van de commissie Veerman? Lees in Infrasite Nieuws Commissie Veerman: Doorgaan met Noord-Zuidlijn, nieuwe maatregelen nodig

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam