Raad v State: beroep bewoners Vijzelgracht tegen Noord/Zuidlijn ongegrond

Noord/Zuidlijn treft maatregelen om overlast te beperken

De Raad van State heeft het beroep van de vereniging Wetering Verbetering, een vereniging van bewoners van de Vijzelgracht, tegen de activiteiten van de Noord/Zuidlijn aan de Vijzelgracht ongegrond verklaard.

Wet milieubeheer
De vereniging Wetering Verbetering heeft in mei 2008 de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) verzocht om handhavend op te treden tegen de activiteiten van de Noord/Zuidlijn aan de Vijzelgracht. Zij waren van mening dat er voor deze werkzaamheden een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) vereist was, terwijl deze ontbrak.

Raad van State
In juli 2008 is dit handhavingsverzoek door DMB afgewezen, waarna de bewoners bezwaar hebben gemaakt. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente heeft in januari 2009 het bezwaarschrift ongegrond verklaard, waarop de bewonersvereniging in februari 2009 beroep heeft ingesteld bij de Raad van State.

Beroep ongegrond
De Raad van State heeft dit beroep onlangs ongegrond verklaard. De conclusie van de Raad is dat de Wet milieubeheer geen betrekking heeft op deze bouwactiviteiten. En dus heeft het College van B&W terecht geweigerd om handhavend op te treden tegen de werkzaamheden op deze bouwplaats.

Hiermee is een potentiële juridische belemmering vervallen om de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn voort te zetten.

Beperken overlast
De Noord/Zuidlijn spant zich in om de overlast van het bouwen voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn bij de Vijzelgracht in goed overleg met de omwonenden maatregelen getroffen om geluid- en zichthinder van de vriesinstallatie te verminderen en is er een onderzoek naar de luchtkwaliteit uitgevoerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Noord-Zuidlijn