Minister Cramer: Fout jaartal IPCC zeer verontrustend

rapport noemt onjuist jaartal verdwijnen gletsjers Himalaya

Minister Cramer is geschrokken van de fout in het laatste klimaatrapport van het IPCC. “Ik moet als politicus blind kunnen vertrouwen op de wetenschap. Dit is zeer verontrustend.”

Het laatste klimaatrapport telt ruim 2500 pagina’s. In het tweede hoofdstuk staat dat “in 2035 de Himalaya gletsjers zijn verdwenen”. Het genoemde jaartal blijkt echter onjuist. Hoe het foute jaartal de definitieve versie van het rapport heeft gehaald is dus onduidelijk. Om de reden wil minister Cramer snel een onderzoek. “Het IPCC moet boven elke twijfel verheven zijn. Daarom moeten de procedures onder de loep worden genomen; kennelijk werkt het niet naar behoren.”

Juist vanwege het belang van onafhankelijk onderzoek, moet de politiek zich niet met de wetenschap bemoeien. Des te meer moeten regeringen blindelings kunnen varen op rapporten van het IPCC. Cramer zal aandringen op een onderzoek naar de gang van zaken bij het IPCC. “Ik wil weten hoe deze procedurefout is ontstaan. Zit er ergens nog zo’n fout? Er moet snel helderheid komen om de onzekerheden weg te nemen.”

Cramer laat weten dat dit niet betekent dat er niks aan de hand is. “Het klimaat verandert. Of die gletsjer nu smelt of over een paar honderd jaar, de aarde warmt op. Voor een groot deel is dat de schuld van de mens. Snel ingrijpen was, is en blijft het devies.”

Hoewel haar partijgenoot Diederik Samson aandringt op vertrek van IPCC-voorziter Pachaury, wil Cramer hier vooralsnog niets van weten. “Dat lost het probleem niet op. Het is van belang dat procedures goed nagelopen worden. Met het vertrek van Pachaury schieten we niks op. Hij moet juist nu aan het werk om het vertrouwen in zijn organisatie te herstellen.”

Meer informatie
U vindt de Reactie minister Cramer gestuurd aan de Tweede Kamer op de website van VROM

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
U vindt de IPCC-rapporten op http://www.ipcc.ch

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM