College bescherming persoonsgegevens over OV-chipkaart Rotterdamse metro

Wie vanaf 29 januari 2009 gebruik wil maken van de metro in Rotterdam, is verplicht de OV-chipkaart aan te schaffen. Eind vorig jaar heeft het CBP het Rotterdams vervoersbedrijf RET vragen gesteld over de manier waarop RET aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de OV-chipkaart denkt te voldoen. Naar aanleiding van de antwoorden ziet het CBP vooralsnog geen reden om vervolgstappen te ondernemen. Het CBP wijst er op dat, net als alle andere OV-bedrijven, RET tenminste eenmaal per twee jaar een onafhankelijke privacy-audit zal moeten laten uitvoeren.

Onderzoeksrapport over de OV-chipkaart in Amsterdam
In december 2007 publiceerde het CBP een uiterst kritisch onderzoeksrapport over de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de OV-chipkaart bij het Amsterdamse gemeentelijke vervoerbedrijf. Het betrof toen een proef voor het gebruik van de kaart in het metronet. Naar aanleiding van dat rapport hebben de gezamenlijke OV-bedrijven op 14 januari 2008 het CBP toegezegd gevolg te zullen geven aan de aanbevelingen. Die betreffen onder meer het niet verwerken van persoonsgegevens door OV-bedrijven bij de aanschaf van een persoonsgebonden OV-chipkaart zonder een abonnement en het verbeteren van de informatievoorziening aan de reizigers over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Nu de reiziger geen strippenkaart meer kan kopen, is het van belang dat zijn persoonsgegevens bij het gebruik van de OV-chipkaart zijn beschermd. Uit de antwoorden van RET blijkt dat het bedrijf alle persoonsgegevens die destijds zijn vastgelegd heeft vernietigd. Het aanvraagformulier voor een persoonlijke kaart zonder abonnement wordt binnenkort rechtstreeks verstuurd aan Trans Link Systems (TLS), als uitgever van de kaart. Zelf houdt de RET geen persoonsgegevens in zijn administratie achter.

Wat betreft de informatievoorziening is het CBP van mening dat de informatie over de OV-chipkaart, in het bijzonder over de bescherming van persoonsgegevens, wel beschikbaar is, maar te versnipperd. Het CBP dringt er op aan dat RET samen met de gehele OV-branche en TLS alle informatie bundelen en herkenbaar presenteren, zodat de reiziger duidelijk weet waar hij aan toe is.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de aanbiedingsbrief en de bijlage op de website van CBP
U vindt het onderzoeksrapport over de OV-chipkaart in Amsterdam op de website van CBP

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: College bescherming persoonsgegevens (CBP)