‘Vertrek op geel’ bij reizigerstreinen langs perrons risicovol

De procedure waarbij reizigerstreinen ‘op geel’ van een perron vertrekken levert nog altijd extra risico op. Dat stelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat in een onderzoek naar een incident in Sittard in november 2007 waarbij twee treinen rond middernacht uiteindelijk op vijf meter van elkaar op hetzelfde spoor tot stilstand kwamen. Een geel sein betekent dat een volgend sein op rood kan staan. Een machinist rijdt dan op lage snelheid verder zodat hij nog vóór het rode sein kan stoppen.

Een van de treinen was net van een perron vertrokken waar het sein op geel stond. Het kort daaropvolgende rode sein, dat nog langs het perron stond, werd door de machinist niet opgemerkt. Hij had hier ook geen rekening mee gehouden omdat hij vaker van het desbetreffende perron vertrok en nooit eerder bij vertrek op geel had hoeven stoppen voor een rood sein.

De machinist verklaarde dat hij bij het vertrek was afgeleid omdat hij nog bezig was zijn stoel af te stellen. De inspectie concludeert dan ook dat de machinist te weinig aandacht had voor de door hem te berijden rijweg.

De inspectie is van mening dat het ongewenst is dat een reizigerstrein op geel vertrekt en dan even later langs het perron weer tot stilstand moet komen voor een rood sein. De machinist verwacht bij vertrek immers dat er voor hem een rijweg is ingesteld waarmee hij het perron geheel kan verlaten. Ook bij een botsing in Rotterdam in februari 2005 speelde dit verwachtingspatroon een rol. De inspectie heeft spoorwegbeheerder ProRail, verantwoordelijk voor de rijweginstelling, opgedragen deze gang van zaken zo veel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie
Het onderzoek STS passage Sittard vindt u op de website van IVW

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over het project Vermindering passages stoptonend sein (STS) vindt u in Infrasite Projecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)