Landelijke Oefening Waterproef van start

Den Haag – De vijfdaagse landelijke oefening Waterproef is gestart. De oefening Waterproef, onder verantwoording en regie van de Taskforce Management Overstromingen TMO, wordt gehouden van maandag 3 tot en met vrijdag 7 november 2008. Deelnemers zijn bestuurders en hulpdiensten van rijk, provincies, veiligheidsregio’s (gemeenten) en waterschappen in Nederland. Zij oefenen deze week op basis van het scenario van de Ergst Denkbare Overstroming (EDO) hun bestuurlijke en operationele voorbereiding op dreigende overstromingen.

Elke dag een deeloefening

Waterproef kent elke dag een deeloefening met verschillende deelnemers:

  • Maandag 3 november: deeloefening “Watergolf”, het kustscenario (dreiging kustdoorbraak en noodzakelijke evacuatiebeslissingen);
  • Dinsdag 4 november: deeloefening “Waterloop”, rivierenscenario (dreiging dijkdoorbraak en evacuatie van mensen);
  • Woensdag 5 november: deeloefening “Waterbassin”, merenscenario (echte dijkdoorbraak, respons daarop en herstel en wederopbouw);
  • Donderdag 6 november: deeloefening “Waterdamp”, nafase (wat moet er 20 dagen na de overstroming gebeuren, herstel en wederopbouw);
  • Vrijdag 7 november: deeloefening “Waterschout”, risico- en crisiscommunicatie bij overstromingen.

Over de TMO:

De Taskforce Management Overstromingen is eind 2006 door de regering ingesteld. Opdracht van de TMO is te bevorderen, dat bestuurders en hulpdiensten in Nederland vóór eind 2008 hun operationele voorbereidingen op dreigende overstromingen verbeteren. De taskforce heeft voor haar verbeterprogramma een werkbudget van € 15 mln. De TMO bestaat uit Jan Franssen, voorzitter (Commissaris van de Koningin Zuid-Holland), Gerard Doornbos (dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland), Albertine van Vliet-Kuiper (burgemeester Amersfoort) en Harry Keereweer (gedeputeerde Water provincie Gelderland). Adviserende leden zijn Annemieke Nijhof (directeur-generaal ministerie van VenW) en Dick Schoof (directeur-generaal ministerie van BZK). http://www.platformoverstromingen.nl