Jaarbericht IVW 2007

nspectie VenW zet belangrijke stappen richting nieuw toezicht

Den Haag – Met het jaarplan 2008 concretiseert de Inspectie Verkeer en Waterstaat op verschillende terreinen vernieuwend toezicht. Inspecties op basis van risicoanalyses en kwaliteitssystemen verminderen de toezichtlast voor goed presterende ondernemingen. Organisaties met een achterblijvende naleving worden daarentegen met extra toezicht geconfronteerd. De inspectie bepaalt bijvoorbeeld op basis van een risicomodel de inspectiefrequentie bij specifieke luchtvaartonderhoudsbedrijven.

Digitalisering draagt eveneens bij aan de vernieuwing van het toezicht. Zo krijgt de taxibranche in 2008 te maken met inspecties op basis van digitale kentekenherkenning. De toezichtdruk voor ondernemers wordt ook verlaagd door samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten. Begin 2008 startten de gezamenlijke toezichthouders het Inspectieloket wegvervoer. In de loop van 2008 volgt het Inspectieloket Schiphol.

De inspectie intensiveert het ongevallenonderzoek over de weg in 2008, omdat bij twintig procent van de ongevallen met dodelijke afloop op de weg vrachtwagens betrokken zijn. Onderzoek naar oorzaken en achtergronden van ongevallen helpt de inspectie bij prioriteiten stellen in haar toezicht.

Transport houdt niet op bij de grenzen, zodat de inspectie ook op internationaal gebied samenwerkt en rekening moet houden met internationale ontwikkelingen. Met andere Europese autoriteiten pakt de inspectie het hoge aantal overtredingen bij internationale buslijndiensten aan. Op het gebied van de scheepvaart besteedt de inspectie samen met internationale collega’s aandacht aan het vervoer van gevaarlijke stoffen. De invoering van het nieuwe Bewijs van Luchtwaardigheid, gebaseerd op nieuwe Europese regelgeving, vergt veel overleg met de Europese partners. De veiligheidsaspecten rondom de hogesnelheidslijn hebben in 2008 bijzondere aandacht van de inspectie.

In VN-verband pakt de inspectie de problematiek rondom internetbestellingen aan. Veel goederen die per internet besteld zijn, worden per luchtpost verzonden. Dit kan leiden tot onduidelijkheid over de stoffen die een vliegtuig precies vervoert. Internetverzendingen voldoen daarnaast niet altijd aan de verpakkingseisen voor gevaarlijke stoffen.

Meer informatie

U vindt het Jaarplan 2008 op de website van IVW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)