Staatssecretaris Huizinga opent internationaal NOAH congres

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat opent met een speech officieel het meerdaagse internationale NOAH congres op woensdag 14 mei, 10.00 uur, in de Rode Hoed in Amsterdam. Het congres staat in het teken van de (internationale) informatie-uitwisseling tijdens hoogwatersituaties.

Het NOAH project is een internationaal samenwerkingsverband met partijen uit Nederland, Duitsland en Ierland. Het doel van het project is de informatievoorziening tijdens hoogwater beheersbaar te maken en te houden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling en implementatie van het FLood Information and WArning System (FLIWAS). Dit hoogwater- en calamiteitensysteem zorgt ervoor dat bestuurders, waterbeheerders en hulpverleningsdiensten gelijktijdig over eenduidige en betrouwbare informatie kunnen beschikken. Tijdens het congres zullen sprekers uit Nederland, Duitsland en Ierland hun visie geven op informatie-uitwisseling tijdens hoogwatersituaties, ervaringen delen en praktijkvoorbeelden geven.

De eerste congresdag op 13 mei is vooral bedoeld voor operationele medewerkers, informatiespecialisten en beheerders van informatiesystemen van zowel water- als veiligheidskolom. Er wordt dan ingegaan op de functionaliteit, techniek en implementatie van FLIWAS. 14 Mei staat in het teken van de bestuurlijke kant van de risico- en crisiscommunicatie en informatie-uitwisseling tijdens een hoogwatersituatie. Op de derde dag, 15 mei, wordt een bezoek gebracht aan de Maeslantkering, Rotterdamse haven en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.