Veiligheid van tunnels testen blijft nodig

Den Haag – Tunnels onderzoeken blijft nodig. Dat valt af te leiden uit de jaarlijkse tunneltest die de ANWB in samenwerking met de Europese zusterclubs heeft uitgevoerd. Er zijn 31 tunnels in elf landen onder de loep genomen. Tien tunnels scoorden zeer goed, vijf waren goed, zeven kregen het oordeel voldoende, twee waren onvoldoende en zeven ‘slecht’.

De Maastunnel krijgt het oordeel voldoende. Dit is een verbetering sinds de laatste test in 2003. In de nabije toekomst worden in de Maastunnel nog enkele wat verbeteringen doorgevoerd. Zo is de tunnelbeheerder van plan de nooduitgangen te vernieuwen en borden te plaatsen waar de dichtstbijzijnde uitgang is. Tevens is men van plan om luidsprekers op te hangen.

De slechtse resultaten komen uit Italië. Drie van de vijf onderzochte tunnels zijn als slecht beoordeeld. Ook is opvallend dat alle drie geteste tunnels uit Noorwegen de beoordeling slecht krijgen. Deze tunnels scoren zo slecht doordat zij bijvoorbeeld geen automatisch brandalarm hebben, te weinig nooduitgangen bezitten en bij calamiteiten vuur en hitte kan doordringen in de vluchtgangen.

Alle tunnels zijn bezocht door tunnelexperts. Na de inspectie van de desbetreffende tunnel werd met de exploitanten gesproken over veiligheidstechnische vraagstukken. Beoordeeld werden enerzijds de risiciofactoren, zoals verkeersdrukte, percentage vrachtwagens in het verkeer, vervoer van gevaarlijke stoffen, één- of tweerichtingverkeer, anderzijds de maatregelen om de risico’s te beperken of gevolgen van noodsituaties te hanteren. Daaronder vallen communicatiemogelijkheden, brandwerende maatregelen, vlucht- en reddingswegen, ventilatie en calamiteitenplannen en trainingprogramma’s van hulpdiensten.

De ANWB onderzoekt samen met de zusterclubs voor het tiende jaar Europese tunnels op hun veiligheid voor automobilisten. Het plan is daar ook in de toekomst mee door te gaan. Onder invloed van dit testprogramma zijn overheden door heel Europa bezig hun tunnels te verbeteren of leggen ze zich bij de bouw van nieuwe tunnels steeds hogere eisen op.

Het overzicht met alle gegevens en het eindoordeel van de 31 geteste tunnels in 2008, vindt u via op de website van www.anwb.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Veiligheid 1 op de 5 Europese tunnels onder de maat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB