Risico’s marktwerking in OV beperkt

Den Haag – Inbesteden van openbaar vervoer (het gunnen van een concessie aan een eigen vervoerbedrijf) kan leiden tot claims, maar de risico’s voor het rijk zijn zeer beperkt. Dat was donderdag 17 april 2008 de conclusie van de vaste kamercommissie voor V&W na een advies van twee hoogleraren Privaat en Europees recht uit Groningen.

De wet Personenvervoer 2000 wordt op dit moment aangepast in overleg met vervoerders, stadsregio’s, provincies en consumentenplatforms in verband met de nieuwe EU-verordening voor marktwerking in het openbaar vervoer. De Groningse hoogleraren Wissink en Gormley adviseren de Kamer om bij de aanpassing zo dicht mogelijk te blijven bij de verordening en in de wet vast te leggen hoe met financiële risico’s wordt omgegaan: wie gaat wat betalen bij eventuele claims?

Verder waarschuwen beide heren voor de huidige constructies tussen steden, stadsregio’s en vervoersbedrijven. De EU eist dat stadsregio’s (als concessiehouder) zeggenschap hebben over hun vervoerder als over een eigen afdeling. Het hebben van aandelen is niet voldoende. Een situatie waarin bijvoorbeeld een stadsregio 98 procent van de aandelen heeft en twee procent in handen is van een commerciële vervoerder kan al leiden tot afwijzing door het Europese Hof van Justitie. Zelfs deelname van de gemeente met een eigen vervoerbedrijf in het bestuur van de stadsregio zou onvoldoende kunnen zijn om de stadsregio voldoende zeggenschap te geven. De hoogleraren adviseren om hiervoor de wet aan te passen.

Op dit moment hebben Rotterdam en Haaglanden aangekondigd gebruik te willen gaan maken van de mogelijkheid om in te besteden.

Provincies hebben in het Nationaal Mobiliteitsberaad er bij staatssecretaris Huizinga op aan gedrongen om de ruimte voor inbesteding te beperken, zodat de marktwerking in het openbaar vervoer zo groot mogelijk blijft.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over inbesteden vindt u op Infrasite, bijvoorbeeld in de
Kamerbrief over aanbesteding of inbesteding stadsvervoer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)