Intentieverklaringen Hoogwaterbeschermingsprogramma getekend

Gezamenlijk persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft samen met bestuurders van waterschappen en provincies intentieverklaringen voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma getekend. De deelnemende partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een tijdige versterking van de primaire waterkeringen.

Met het tekenen van de intentieverklaringen onderstrepen zij de noodzaak van deze forse inspanning en een goede onderlinge samenwerking, zodat uiterlijk in 2015 de primaire waterkeringen weer voldoen aan de wettelijke normen voor de bescherming tegen overstromingen.

Tijdens de bijeenkomst voor de ondertekening bezocht de staatssecretaris ook één van de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dijkversterking in de gemeente Nederlek in Lekkerkerk. De staatssecretaris en dijkgraaf Hans Oosters van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verrichtten samen de starthandeling voor de uitvoeringsfase van het project Nederlek.

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn de primaire waterkeringen opgenomen die de komende jaren versterkt worden. Primaire waterkeringen zijn de belangrijkste keringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. In totaal staan er 97 projecten op het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit zijn primaire waterkeringen waarvan uit de periodieke toetsing bleek dat zij aangepakt moeten worden om aan de wettelijke veiligheidsnormen te voldoen.

Bij de verbetering van de primaire waterkeringen zijn de rollen als volgt verdeeld: de waterschappen en Rijkswaterstaat toetsen de waterkeringen en voeren de verbetermaatregelen uit. De provincies houden toezicht op de toetsing en op de verbeterplannen van de beheerders. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat financiert de verbetermaatregelen. Het kabinet heeft ruim 2,5 miljard euro gereserveerd om alle maatregelen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma te financieren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat