Dijkversterking Nederlek van start

Deventer – Op 10 april 2008 is het startsein gegeven voor de uitvoeringfase van het dijkversterkingsproject Nederlek. Tauw gaat de uitvoering van de dijkversterking begeleiden.

Dijkversterking Nederlek Staatssecretaris Huizinga en dijkgraaf Oosters hebben gezamenlijk het startsein gegeven voor de uitvoeringsfase van het dijkversterkingsproject Nederlek. Hier is een voorbereiding van ruim acht jaar aan vooraf gegaan.

Uitvoering dijkversterking

Tauw heeft van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard opdracht gekregen de uitvoering van de dijkversterking te begeleiden. Over een afstand van zes kilometer, dwars door een dichtbebouwde omgeving, worden de dijken versterkt met een grote diversiteit aan versterkingsmethodes. De werkzaamheden zijn in 2012 afgerond. De projectbegeleiding is in handen van Tauw. Voor het dagelijkse toezicht schakelt Tauw deels Arcadis in. Arcadis heeft in de voorbereidingsfase van dit project het ontwerp vervaardigd, de benodigde engineering verricht en de knelpunten inzichtelijk gemaakt.

Dijkversterkingsmethodes

Uit de Veiligheidstoetsing is gebleken dat de dijk over een lengte van 5385 meter niet aan de vereiste veiligheidseisen voldoet en versterkt moet worden. Behalve dat een aantal dijkgedeelten te laag zijn, vormt vooral de stabiliteit een probleem. Er zullen dijkversterkingmethodes van een hoog kaliber worden ingezet om de invloed op de dichtbebouwde omgeving zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat traditionele technieken en ruimtebesparende (niet zichtbare) constructies afwisselend en gecombineerd worden toegepast. Zo wordt er deels een nieuwe kleidijk aangelegd die dichter langs de Lek loopt. Maar hiermee is de dijk nog niet op sterkte. Daarom wordt tegelijkertijd de dijk op verschillende manieren versterkt met een kunstwerk in de vorm van damwanden. Met de dijkversterking is een bedrag van circa 85 miljoen euro gemoeid. Deze kosten neemt het Rijk voor haar rekening.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Intentieverklaringen Hoogwaterbeschermingsprogramma getekend (11-04-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tauw Groep