Wie betaalt extra kosten aanvalsplan OV-chipkaart?

Den Haag – Een meerderheid van de vaste kamercommissie van V&W staat achter het aanvalsplan OV-chipkaart van staatssecretaris Huizinga. Dit bleek woensdag 12 maart 2008 tijdens een rondetafelgesprek. De coalitiepartijen PvdA, CDA en CU spraken vol lof over het oppakken van de regie en vinden het een prima aanvalsplan met een heldere aanpak.

Aandacht werd gevraagd voor de positie van de reiziger bij overstaprelaties met de NS, omdat dit voor de reiziger nog niet goed is geregeld. De coalitiepartijen zijn samen met de VVD voorstander om met de chipkaart door te gaan.

Een aantal partijen is nog steeds bevreesd voor een wirwar van regionale tarieven. Men wil zelfs vasthouden aan de huidige zone-indeling en een langere duale fase. De vraag werd gesteld wie nu precies de extra kosten van het aanvalsplan gaat betalen, omdat de commerciële bedrijven niet voor de meerkosten wensen op te draaien, zoals eerder die week bleek uit een hoorzitting. De heer de Krom (VVD) verwees nog eens naar de bezuinigingen op de BDU.

Staatssecretaris Huizinga heeft in haar antwoord betoogd dat met het aanvalsplan een grote stap voorwaarts is gemaakt. Met de voorgestelde stappen wordt het proces beter beheerst. Het is voorts een verantwoordelijkheid van de decentrale overheden en vervoerders of de apparatuur in verband met de randvoorwaarden (o.a. veiligheid en organisatie) op tijd kan worden besteld. De voorbereidingen daarvoor gaan gewoon door. Uitgangspunt voor de reiziger is uniformiteit.

De staatssecretaris zei toe de komende weken de kosten van het aanvalsplan nader uit te werken. Voor de zomer wordt de balans opgemaakt of de huidige planning nog wel haalbaar is. Kwaliteit gaat volgens haar voor snelheid. Ook heeft zij toegezegd om in het voortgezet algemeen overleg de laatste ontwikkelingen met de EGI status toe te lichten, omdat daar veel misverstand over bestaat.

De Kamerleden vinden unaniem, dat de strippenkaart pas mag verdwijnen als de kaart goed werkt en er duidelijkheid is over de beveiliging. De kamer mag Huizinga afrekenen op de regie.

Uit de discussie van woensdag bleek dat er een hardnekkig misverstand blijft bestaan over het landelijke tarievenkader. Daarin is voor de overgangsperiode een aantal centrale afspraken gemaakt, waarbij voor het bepalen van de hoogte van tarieven de provincies een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat geldt dus ook voor het vaststellen van de hoogte van tarieven voor ouderen en andere groeperingen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Aanvalsplan OV-chipkaart naar Tweede Kamer (29-02-2008)

Meer informatie over de OV-chipkaart vindt u op de Projectpagina Landelijke invoering OV-chipkaart in Infrasite Projecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)