Nederlands-Amerikaanse samenwerking waterhuishouding, rampenbeheer

Den Haag – Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft een intentieverklaring ondertekend voor de investering van 1,5 miljoen dollar in onderzoek naar en verzameling, analyse en verspreiding van informatie op het gebied van crisismanagement door een groep Nederlandse en Amerikaanse onderzoeksinstituten.

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau en de Nederlanders zijn dan ook wereldvermaard om hun deskundigheid op het gebied van landwinning en zeewering. De V.S. is geïnteresseerd in Nederlands beleid en Nederlandse technologie op het gebied van geïntegreerd water- en overstromingsbeheer, met name in relatie tot klimaatverandering. Nederland is geïnteresseerd in Amerikaanse kennis op het gebied van het beperken van de gevolgen van een overstroming. Met deze overeenkomst voert de Nederlandse regering haar inspanningen op om beter voorbereid te zijn op een grootschalige overstromingsramp. Een betere wetenschappelijke basis van die voorbereiding maakt daarvan deel uit.

De partners in dit samenwerkingsverband zijn The University of Colorado, The University of Delaware, The George Washington University en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Het onderzoekscentrum, genaamd DAIC-WEM (Dutch-American-International Centre for Water and Emergency Management), wordt gevestigd in Washington, DC.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat