Nieuwe ‘Arbouw V&G-Planner’ ook voor GWW-sector

De B&U-sector kon al een tijdje gebruik maken van de Arbouw V&G-Planner. Nu kan ook de GWW-sector een V&G-plan maken met dit instrument. Daarnaast biedt deze nieuwe versie de mogelijkheid om zelf taken toe te voegen.

Productinformatie

Met de Arbouw V&G-Planner kan zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase op eenvoudige en efficiënte wijze een V&G-plan worden gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden op het bouwproject. De Arbouw V&G-Planner bevat een complete databank met informatie over arbeidsomstandigheden in relatie tot de verschillende bouwwerkzaamheden. De database is gevuld met ongeveer 270 taakrisicoanalyses. Een taakrisicoanalyse bevat informatie over knelpunten, maatregelen, materiaal en materieel in relatie tot de verschillende bouwactiviteiten. Deze informatie is door bouwbedrijven zelf aangedragen en, naast de B&U-sector, nu ook van toepassing op de GWW-sector.

Toepassing

Uit de databank zijn alle taken te halen die voor het bouwbedrijf van toepassing zijn. Deze taken worden opgeslagen in de BedrijfsEigen Module. De inhoud van deze module is naar eigen bedrijfsspecifieke omstandigheden aan te passen. Omdat niet alles te standaardiseren is, bestond bij bouwbedrijven de behoefte om eigen informatie toe te kunnen voegen aan de BedrijfsEigen Module. In de nieuwe versie van de Arbouw V&G-Planner is hieraan voldaan.

Een V&G-plan is nu eenvoudig te maken door de taken die op het bouwproject van toepassing zijn uit de BedrijfsEigen Module te selecteren. Om tot een volledig V&G-plan te komen kunnen participanten, procedures, bouwplaatsregels en samenwerkings-afspraken worden toegevoegd.

Met de Arbouw V&G-Planner wordt op deze wijze in het V&G-plan een risico-inventarisatie gemaakt per bouwactiviteit en per bouwfase die te importeren en te exporteren is. Het uitwisselen van V&G-plannen en het samenstellen van één V&G-plan wordt hierdoor erg eenvoudig.

Gratis downloaden

De nieuwe V&G-Planner is gratis te downloaden via www.arbouw.nl U vindt de V&G-Planner bij het onderdeel ‘Werkgever’ onder ‘Tools’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Arbouw