Eerste audit Strategisch Partnering en Inkoop [SPIN]

Gouda – Begin maart 2008 vindt de eerste audit Strategisch Partnering en Inkoop [SPIN] plaats. SPIN is het nieuwe model waarmee bedrijven getest kunnen worden op het gebied van strategische samenwerking met partners (architecten, constructeurs, toeleveranciers, e.d.) en inkoop. Het SPIN-model is ontwikkeld door PSIBouw, Universiteit Twente en Purspective en zij organiseren deze eerste audit.

Hoe ver is uw organisatie?

Deze eerste auditronde geeft bouwbedrijven de kans zich gratis te laten testen, waarmee bruikbare aanbevelingen voor de eigen organisatie verkregen worden. Bedrijven die mee doen aan de audit blijven anoniem. De resultaten worden alleen gebruikt voor de benchmark strategisch partnering en inkoop. Er is plek voor 20 bouwbedrijven, zowel mkb als grote bouwbedrijven, zowel GWW als B&U. Dus meldt u snel aan via nvb@purspective.com

SPIN

SPIN richt zich op de professionalisering van relaties tussen bouwbedrijven en hun partners/leveranciers in de keten. Een gemiddeld bouwbedrijf geeft 70-80% van haar omzet uit aan externe partijen in de bouwketen. Dat zijn aan de ene kant de opdrachtgevers en aan de andere kant (strategische) partners zoals constructeurs, architecten, onderaannemers en toeleveranciers. Daarnaast veranderen de eisen van opdrachtgevers. Naast de prijs worden andere aspecten zoals innovatie, snelheid en de wijze waarop aan de behoefte van de opdrachtgever tegemoet wordt gekomen, steeds belangrijker. Om hieraan te kunnen voldoen is het van belang dat niet alleen de eigen activiteiten verder geprofessionaliseerd worden maar ook de relaties met andere partijen.

Wat betekent deze SPIN-audit voor u?

Met SPIN kunt u niet alleen zien waar verbetering van uw partnering en inkoopprocessen mogelijk is (diagnose), u komt bovendien te weten hoe professioneel uw inkooporganisatie is vergeleken bij die van andere bedrijven (benchmark).

SPIN levert u de volgende voordelen op:

* Het scherpt u in het maken van strategische keuzes.

* Het helpt u zicht te krijgen op de wijze hoe u met uw externe relaties omgaat en het stimuleert u om de meerwaarde uit uw relaties te halen.

* Het geeft zicht hoe uw processen verlopen zodat duidelijk wordt of u al in staat bent processen en systemen met andere (daarvoor geschikte partijen) te integreren.

* Het geeft een beeld hoe en waar u nog kunt verbeteren.

* Het draagt bij faalkosten te verlagen c.q. te vermijden.

* Het verlaagt transactie- en opvolgingskosten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw