Verplichte registratie huisaansluitingen riolering: duur en onnodig

Den Haag – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet een dringend beroep op de Eerste Kamer om het Wetsvoorstel Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten (WION, ook wel Grond-roerdersregeling genoemd) terug te sturen naar de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel staat een verplichte registratie van de huisaansluitingen van rioleringen. De kosten hiervan (wij schatten deze op 1 miljard euro) wegen niet op tegen de baten.

Waarom is de VNG tegen de verplichting om huisaansluitingen te registreren?
* De maatschappelijke en economische gevolgen van graafschade aan huisaansluitingen zijn nihil;
* Graafschades bij huisaansluitingen komen zelden voor, zoals blijkt uit het Rapport Nulmeting Grondroerdersregeling van het ministerie van EZ;
* De kosten die gemeenten maken voor het digitaal in kaart brengen van alle huisaansluitingen zullen zeer hoog zijn.

Bij graafwerkzaamheden is vaak niet bekend dat kabels of leidingen in de grond liggen. Dit leidt nogal eens tot schade. Verplichte registratie van netten voorkomt graafschade en de maatschappelijke en economische risico’s daarvan. De VNG ondersteunt deze uitgangspunten achter het wetsvoorstel.

De zeer aanzienlijke kosten van de registratie van huisaansluitingen wegen geenszins op tegen de baten. De VNG stelt vast dat de minister van Economische Zaken hier geen goed beeld van heeft. Het aantal keren dat een huisaansluiting wordt beschadigd bij graafwerkzaamheden is zeer klein. Ook de gevolgen van een dergelijk incident zijn zeer klein. Bij een huisaansluiting is er geen sprake van de afvoer van gevaarlijke stoffen en de tijdelijke uitval van de riolering treft alleen de bewoners van 1 pand. Vervelend, maar er zijn geen grote maatschappelijke gevolgen aan verbonden.

De VNG vraagt de Eerste Kamer dan ook het wetsvoorstel niet aan te nemen, maar het terug te sturen naar de Tweede Kamer. De VNG wil dat de Tweede Kamer de verplichte registratie van huisaansluitingen alsnog schrapt uit het wetsvoorstel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)