ARCADIS wint contract modernisering spoor in Polen

Arnhem – ARCADIS, (EURONEXT: ARCAD), de internationale advies-, ontwerp- en ingenieursonderneming, heeft bekend gemaakt dat een consortium bestaande uit ARCADIS en Koltech Company het bouwtoezicht zal verrichten voor een spoorvernieuwingsproject voor de Poolse spoorwegen. De contractwaarde is EUR 4,4 miljoen. Het werk omvat de supervisie op de modernisering van een 65 kilometer lang traject tussen Warschau en Nasielsk. Het project heeft een looptijd van circa 4 jaar en wordt medegefinancierd door het Cohesiefonds van de Europese Unie. De lokale opdrachtgever is de spoorwegmaatschappij PKP Polish Railway Lines.

Het traject tussen Warschau en Nasielsk maakt deel uit van de spoorlijn Warschau – Gdynia wat een belangrijke schakel is in de trans-Europese spoorlijn tussen Scandinavië en Zuid-Europa. De spoorverbetering is gericht op verhoging van de snelheid en uitbreiding van de capaciteit van het spoor. Voor passagierstreinen moet de maximum snelheid omhoog naar 200 km per uur en voor goederentreinen naar 120 km per uur. In aanvulling hierop wordt gewerkt aan verbetering van de transportkwaliteit en de veiligheid, onder andere door de introductie van ongelijkvloerse kruisingen en moderne signaleringssystemen. Milieubescherming wordt ook een belangrijk onderdeel van het project, onder meer door verbetering van de risicobeheersing bij het transport van gevaarlijke stoffen.

Het totale bouwvolume waarop in het project toezicht wordt gehouden, bedraagt meer dan EUR 300 miljoen. Dit is het derde spoorproject in Polen waarbij ARCADIS de supervisie voor haar rekening neemt, waarmee de leidende positie van ARCADIS in de Poolse railinfrastructuurmarkt wordt onderstreept.

“Verhoogde veiligheid, meer comfort en kortere reistijden zijn de belangrijkste ingrediënten voor de toekomstige groei van reizigersaantallen in de Poolse treinen,” aldus Marek Adamek, directeur van ARCADIS in Polen. “In aanvulling hierop moet het project leiden tot besparingen in de onderhoudskosten, zodat het spoor beter kan concurreren met andere transportvormen waar het snelheid en punctualiteit betreft.”

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Het advies- en ingenieursbureau ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. Dat doet ARCADIS voor bedrijven en overheden. Meer dan 12.000 mensen realiseren samen een concernomzet van € 1,5 miljard. Met een dicht netwerk van kantoren is ARCADIS multinationaal aanwezig. De internationale kennis en ervaring van de onderneming is gericht op meerwaarde voor de klanten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.