Congres De veranderende rol van de ingenieur in de bouw

Gouda – De verhoudingen in de bouwsector zijn de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Oorzaken zijn nieuwe aanbestedingsvormen (D&C, E&C, DBFM en PPS), een sterke juridisering, het verleggen van aansprakelijkheid en een zakelijker en transparanter handelen naar aanleiding van de parlementaire enquête over de bouw.

Hierdoor is de rol van ingenieurs in de bouw ingewikkelder geworden. Kennis en vaardigheden moeten in vaak gevoelige contexten tot hun recht komen. Tijdens het congres over de veranderende rol van de ingenieur in de bouw, wordt de ingenieur als sleutelfiguur neergezet. Het gaat daarbij om de kennis, de competentie en (integriteits)risico’s. De doelgroep bestaat uit ingenieurs bij aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus en opdrachtgevers. In verschillende presentaties en workshops worden knelpunten in rolopvattingen besproken en voorzien van een oplossing.

Tijdens het plenaire ochtendgedeelte zullen de volgende sprekers hun visie geven:

  • mr. drs. Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland;
  • ir. Bert Keijts, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat;
  • drs. ing. Jan Bout, voorzitter van de Raad van Bestuur van Royal Haskoning.

Daarna volgen cases uit de praktijk door:

  • drs. Jeannette Baljeu, wethouder van Rotterdam;
  • ir. Jacco Buisman, divisiedirecteur Movares Nederland.

’s Middags worden er tijdens twee rondes parallelsessies workshops georganiseerd, onder andere over de ingenieursopleiding, de invloed van nieuwe contractvormen op het werk van ingenieurs, het omgaan met constructieve veiligheid en aansprakelijkheid, en de rol van de ingenieur als manager en de wijze waarop je met integriteitrisico’s kunt omgaan.

Dagvoorzitter is prof. dr. ir. Hennes de Ridder.

KIVI NIRIA organiseert dit congres samen met het projectteam ‘Bouwen aan integriteit’ van PSIBouw op 11 maart 2008 in congrescentrum De Reehorst te Ede.

Graag nodigen wij u uit dit congres bij te wonen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op: http://www.ingenieurs.net

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CUR Bouw & Infra