Werk stratenmakers vaak ongezond

Den Haag – Stratenmakers werken te vaak op een onnodig ongezonde of gevaarlijke manier. Bij controles van de Arbeidsinspectie blijkt in de helft van de gevallen iets mis te zijn. Stratenmakers tillen te zwaar, ademen kankerverwekkend kwartsstof in of lopen risico aangereden te worden door langskomend verkeer.

De Arbeidsinspectie controleerde vorig jaar ruim 380 locaties waar stratenmakers aan het werk waren. Bijna 240 keer eisten de inspecteurs verbeteringen, bijvoorbeeld omdat de stratenmakers zwaarder tilden dan mag (25 kilo). Twaalf keer werd het werk stilgelegd, omdat er acuut gevaar was voor de gezondheid. Dit gebeurde bijvoorbeeld waar stratenmakers niet of te weinig beschermd waren tegen langsrazend verkeer of waar ze trottoirbanden of natuursteentegels doorzaagden zonder bescherming tegen kwartsstof. Inademen daarvan kan leiden tot longkanker of andere longaandoeningen.

De Arbeidsinspectie stelt vast dat er nog weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om bestratingswerk machinaal uit te voeren. Vaak komt dat doordat gemeenten, die opdrachtgever zijn, eisen dat het werk met de hand wordt gedaan. Ze denken ten onrechte dat machinaal bestraten duur is en de kwaliteit onder de maat. Bij grote oppervlakten is dit juist een goede en betaalbare manier om straten aan te leggen, die bovendien veel gezonder is voor de werknemers.

De Arbeidsinspectie heeft van veertig gemeenten die in het bestek voorschrijven dat het werk met de hand gedaan moet worden, geëist dat ze hiermee ophouden. De gemeente draagt als opdrachtgever namelijk ook een zekere verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden. De Arbeidsinspectie wil daarom dat gemeenten al in het ontwerpstadium rekening te houden met de mogelijkheden van machinaal bestraten en de mogelijkheid om zo te werken ook in het bestek aangeven.

De Arbeidsinspectie heeft aan alle bestratingsbedrijven en opdrachtgevers (gemeenten) een brochure gestuurd waarin staat wat de belangrijkste risico’s zijn voor het werk van stratenmakers en in welke richting de oplossingen gezocht kunnen worden. Op basis daarvan maakt de branche nu een zogenoemde arbocatalogus. Die beschrijft onder meer de middelen om de risico’s voor de stratenmakers weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De Arbeidsinspectie wil vooral stimuleren dat de technieken om machinaal te bestraten, die volop in ontwikkeling zijn, in de praktijk toegepast worden. Vanaf mei volgend jaar komen er nieuwe inspecties.