Ontevredenheid Nederlandse bouw

Projecten lopen mis door verkeerde verwachtingen

Amersfoort – Opdrachtgevers en aannemers frustreren het bouwproces door verwachtingen onvoldoende op elkaar af te stemmen. Dat blijkt uit promotieonderzoek aan de TU Delft van Martien Reniers, in dienst als adviseur contract- en projectmanagement bij advies- en ingenieursbureau DHV. Reniers verdedigde op 5 november 2007 zijn proefschrift, getiteld: ‘Ontevredenheid in de Nederlandse bouw, een onderzoek naar het sociale interactieproces tussen partijen’.

Volgens Reniers hebben particuliere opdrachtgevers gebrek aan kennis en gaan hoofdaannemers slordig om met de belangen van onderaannemers. Na het analyseren van tien jaar arbitragevonnissen concludeert Reniers dat een verkeerde beeldvorming de bron vormt van de frustratie. De beleving van het uiteindelijke resultaat wordt beïnvloed door fouten in de planning, gebreken en schade maar ook bij de betaling van facturen. Partijen hebben over het algemeen een verkeerde verwachting van elkaar. Gedurende de samenwerking is voor een succesvol resultaat continue afstemming en evaluatie noodzakelijk.

Het onderzoek is ook relevant voor Reniers’s huidige werkgever, DHV. Reniers: "DHV acteert meestal in de rol van constructeur of adviseur, waarin afstemming met behulp van kwaliteitsmanagement en risicobeheersing belangrijke onderdelen van de aanpak zijn."

Over het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek was de constatering dat de bouw miljarden euro’s denkt te verspillen zoals gerapporteerd door USP Marketing Consultancy in 2001. Ook naar aanleiding van de parlementaire enquête ‘Bouwnijverheid’ in 2002 werd gepleit voor verzakelijking, kwaliteitsborging en meer openheid. Doel van het onderzoek was om inzicht te geven in sociale interactie tussen partijen en in die context de aard van ontevredenheid in de bouw. Martien Reniers analyseerde 90 arbitragezaken en had aan die informatie voldoende om zijn conclusies en aanbevelingen te rapporteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV

Ontevredenheid Nederlandse bouw | Infrasite

Ontevredenheid Nederlandse bouw

Projecten lopen mis door verkeerde verwachtingen

Amersfoort – Opdrachtgevers en aannemers frustreren het bouwproces door verwachtingen onvoldoende op elkaar af te stemmen. Dat blijkt uit promotieonderzoek aan de TU Delft van Martien Reniers, in dienst als adviseur contract- en projectmanagement bij advies- en ingenieursbureau DHV. Reniers verdedigde op 5 november 2007 zijn proefschrift, getiteld: ‘Ontevredenheid in de Nederlandse bouw, een onderzoek naar het sociale interactieproces tussen partijen’.

Volgens Reniers hebben particuliere opdrachtgevers gebrek aan kennis en gaan hoofdaannemers slordig om met de belangen van onderaannemers. Na het analyseren van tien jaar arbitragevonnissen concludeert Reniers dat een verkeerde beeldvorming de bron vormt van de frustratie. De beleving van het uiteindelijke resultaat wordt beïnvloed door fouten in de planning, gebreken en schade maar ook bij de betaling van facturen. Partijen hebben over het algemeen een verkeerde verwachting van elkaar. Gedurende de samenwerking is voor een succesvol resultaat continue afstemming en evaluatie noodzakelijk.

Het onderzoek is ook relevant voor Reniers’s huidige werkgever, DHV. Reniers: "DHV acteert meestal in de rol van constructeur of adviseur, waarin afstemming met behulp van kwaliteitsmanagement en risicobeheersing belangrijke onderdelen van de aanpak zijn."

Over het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek was de constatering dat de bouw miljarden euro’s denkt te verspillen zoals gerapporteerd door USP Marketing Consultancy in 2001. Ook naar aanleiding van de parlementaire enquête ‘Bouwnijverheid’ in 2002 werd gepleit voor verzakelijking, kwaliteitsborging en meer openheid. Doel van het onderzoek was om inzicht te geven in sociale interactie tussen partijen en in die context de aard van ontevredenheid in de bouw. Martien Reniers analyseerde 90 arbitragezaken en had aan die informatie voldoende om zijn conclusies en aanbevelingen te rapporteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV