ProRail ondertekent convenant Risicomanagement

Utrecht – ProRail heeft op 1 november 2007 samen met een aantal andere partijen het convenant ‘Risicobeheersing: versterking van vertrouwen, openheid en communicatie’ ondertekend. Partijen willen met dit convenant bereiken dat risicomanagement in 2012 in 80% van al hun bouwprojecten wordt toegepast.

Risicobeheersing neemt een steeds prominentere rol in bij bouwprojecten. Het openlijk praten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over risico’s bij de voorbereiding en uitvoering van een bouwproject blijkt in praktijk niet makkelijk te zijn. Het convenant moet hierin verandering brengen. ProRail sloot het convenant met Rijkswaterstaat (Ministerie van V&W), de Rijksgebouwendienst (Ministerie van VROM), Dienst Vastgoed Defensie (Ministerie van Defensie), Bouwend Nederland, de ONRI, de Vereniging Stadswerk Nederland en de vier grote gemeenten.

Het convenant verplicht ProRail tot:

  • het stimuleren van de invoering en implementatie van risicobeheersing in de eigen organisatie en/of achterban;
  • de communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over risico’s en risicobeheersing een vast onderdeel te laten zijn van de voorbereiding en de uitvoering van hun projecten;
  • mee te werken aan initiatieven ter bevordering van de kennisontwikkeling en kennisborging op het gebied van risicobeheersing;
  • zich ervoor in te zetten om risicobeheersing breed in de bouwsector te implementeren.

Voor algemene informatie over het convenant kunt u terecht op de website www.risnet.nl RISNET is het kennisnetwerk risicomanagement, dat is opgericht door en voor de bouwsector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail