Communicatie belangrijke risicofactor in binnenvaart

Binnenvaartsymposium ‘Geef me de Vijf’

Den Haag – Communicatie tussen schepen, tussen een schip en de wal en tussen bemanningsleden aan boord is één van de belangrijkste risicofactoren in de binnenvaartsector. Dat stelde Peter van Dalen, hoofdinspecteur toezichteenheid binnenvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat op het symposium ‘Geef me de Vijf’, dat op woensdag 17 oktober 2007 in Rotterdam werd gehouden.

Top 5 risico’s in de binnenvaart
De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft de top 5 van risico’s het afgelopen jaar vastgesteld op basis van bijeenkomsten met schippers, brancheverenigingen en verzekeringsmaatschappijen. De top 5 van risico’s is als volgt:

  • Slecht onderhoud van schepen;
  • Onvoldoende communicatie aan boord en tussen schip en de wal;
  • Onvoldoende stabiliteit en onjuiste stuwage;
  • Schade en aanvaringen;
  • Onvoldoende gedocumenteerde lading.

Symposium
Het symposium werd georganiseerd naar aanleiding van de vaststelling van een top 5 van grootste risico’s in de binnenvaart. Naast communicatie werd ook gesproken over de andere vier risico’s: het onderhoud en inspectie van schepen, stabiliteit en stuwage, aan- en schadevaringen en de zorg voor de juiste vervoersdocumentatie.

Een complicerende factor in de communicatie is volgens Van Dalen dat er steeds vaker wordt gevaren met bemanningsleden die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dat kan in noodgevallen tot verwarring leiden waardoor situaties niet adequaat worden afgehandeld. Er zijn nog geen ernstige ongevallen bekend waarbij dit aspect een rol gespeeld heeft, maar Van Dalen vindt wel dat alertheid geboden is.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat besteedt in haar jaarplanning voor inspecties aandacht aan alle aspecten van de risico top 5. Er is wat betreft de inspectie dan ook geen sprake van een afgesloten traject, maar van een begin van een risicogerichte aanpak in de binnenvaart: "een komma, géén punt", aldus Van Dalen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Communicatie belangrijke risicofactor in binnenvaart | Infrasite

Communicatie belangrijke risicofactor in binnenvaart

Binnenvaartsymposium ‘Geef me de Vijf’

Den Haag – Communicatie tussen schepen, tussen een schip en de wal en tussen bemanningsleden aan boord is één van de belangrijkste risicofactoren in de binnenvaartsector. Dat stelde Peter van Dalen, hoofdinspecteur toezichteenheid binnenvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat op het symposium ‘Geef me de Vijf’, dat op woensdag 17 oktober 2007 in Rotterdam werd gehouden.

Top 5 risico’s in de binnenvaart
De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft de top 5 van risico’s het afgelopen jaar vastgesteld op basis van bijeenkomsten met schippers, brancheverenigingen en verzekeringsmaatschappijen. De top 5 van risico’s is als volgt:

  • Slecht onderhoud van schepen;
  • Onvoldoende communicatie aan boord en tussen schip en de wal;
  • Onvoldoende stabiliteit en onjuiste stuwage;
  • Schade en aanvaringen;
  • Onvoldoende gedocumenteerde lading.

Symposium
Het symposium werd georganiseerd naar aanleiding van de vaststelling van een top 5 van grootste risico’s in de binnenvaart. Naast communicatie werd ook gesproken over de andere vier risico’s: het onderhoud en inspectie van schepen, stabiliteit en stuwage, aan- en schadevaringen en de zorg voor de juiste vervoersdocumentatie.

Een complicerende factor in de communicatie is volgens Van Dalen dat er steeds vaker wordt gevaren met bemanningsleden die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dat kan in noodgevallen tot verwarring leiden waardoor situaties niet adequaat worden afgehandeld. Er zijn nog geen ernstige ongevallen bekend waarbij dit aspect een rol gespeeld heeft, maar Van Dalen vindt wel dat alertheid geboden is.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat besteedt in haar jaarplanning voor inspecties aandacht aan alle aspecten van de risico top 5. Er is wat betreft de inspectie dan ook geen sprake van een afgesloten traject, maar van een begin van een risicogerichte aanpak in de binnenvaart: "een komma, géén punt", aldus Van Dalen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)