Start tijdelijk vervoer HSL in december te risicovol

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft op dinsdag 9 oktober 2007 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de start van tijdelijk vervoer over de HSL-Zuid in december te risicovol vindt. Hij heeft daarom besloten af te zien van een start in december met vervoer over het Noordelijk Tracé. De minister vindt dit besluit onvermijdbaar na lezing van de risicoanalyse die rondom een start in december is gemaakt. In een debat met de Tweede Kamer in mei heeft de minister aangegeven dat, gezien de risico’s die toen bekend waren en nader werden onderzocht, hij rond deze tijd een definitief besluit over de streefdatum december zou nemen.

De projectorganisatie HSL-Zuid heeft in september een risicoanalyse gemaakt van de infrastructuur en het vervoer. Hieruit blijkt dat er 50 procent kans is dat de start van het tijdelijk vervoer alsnog drie maanden vertraging oploopt. Dit is terug te voeren op een aantal samenhangende factoren: de noodzakelijke schoonmaak van de Groene Harttunnel, de beschikbaarheid van een noodzakelijk bewijs van veiligheid, de beschikbaarheid van een juiste versie van beveiliging (ERTMS-versie) in de te gebruiken TRAXX-locomotieven, het toelatingsproces van de TRAXX-locomotieven en het te doorlopen vrijgaveproces door de Inspectie Verkeer en Waterstaat om te kunnen starten met het proefbedrijf. Pas na een succesvolle afronding van het proefbedrijf (de periode waarin de dienstregeling zonder passagiers wordt uitgevoerd) kan het commerciële vervoer van start gaan.

Uit de risicoanalyse blijkt ook dat er een gerede kans is op een vertraging van de start van het hogesnelheidsvervoer over het gehele tracé. Daardoor komt de start per 1 oktober 2008 onder druk te staan. De projectorganisatie HSL-Zuid probeert in de komende periode de dreigende vertraging te beperken door samen met exploitant HSA naar mogelijkheden te kijken om de testen van de Staat door te schuiven naar de periode waarin HSA zonder beperkingen toegang tot het spoor heeft. Vooralsnog wil de minister de streefdatum van oktober 2008 voor de start van het vervoer over de HSL-Zuid dus handhaven.

Minister Eurlings stelt voorop dat de exploitatie van de HSL pas kan starten wanneer de infrastructuur en de treinen aan alle eisen voldoen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat moet de minister uiteindelijk adviseren de baan vrij te geven voor commercieel gebruik.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief br.758197 go/nogobesluit HSL-Zuid. Kamerstuk. 09-10-2007 en de 2 bijlagen op de website van VenW (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Start tijdelijk vervoer HSL in december te risicovol | Infrasite

Start tijdelijk vervoer HSL in december te risicovol

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft op dinsdag 9 oktober 2007 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de start van tijdelijk vervoer over de HSL-Zuid in december te risicovol vindt. Hij heeft daarom besloten af te zien van een start in december met vervoer over het Noordelijk Tracé. De minister vindt dit besluit onvermijdbaar na lezing van de risicoanalyse die rondom een start in december is gemaakt. In een debat met de Tweede Kamer in mei heeft de minister aangegeven dat, gezien de risico’s die toen bekend waren en nader werden onderzocht, hij rond deze tijd een definitief besluit over de streefdatum december zou nemen.

De projectorganisatie HSL-Zuid heeft in september een risicoanalyse gemaakt van de infrastructuur en het vervoer. Hieruit blijkt dat er 50 procent kans is dat de start van het tijdelijk vervoer alsnog drie maanden vertraging oploopt. Dit is terug te voeren op een aantal samenhangende factoren: de noodzakelijke schoonmaak van de Groene Harttunnel, de beschikbaarheid van een noodzakelijk bewijs van veiligheid, de beschikbaarheid van een juiste versie van beveiliging (ERTMS-versie) in de te gebruiken TRAXX-locomotieven, het toelatingsproces van de TRAXX-locomotieven en het te doorlopen vrijgaveproces door de Inspectie Verkeer en Waterstaat om te kunnen starten met het proefbedrijf. Pas na een succesvolle afronding van het proefbedrijf (de periode waarin de dienstregeling zonder passagiers wordt uitgevoerd) kan het commerciële vervoer van start gaan.

Uit de risicoanalyse blijkt ook dat er een gerede kans is op een vertraging van de start van het hogesnelheidsvervoer over het gehele tracé. Daardoor komt de start per 1 oktober 2008 onder druk te staan. De projectorganisatie HSL-Zuid probeert in de komende periode de dreigende vertraging te beperken door samen met exploitant HSA naar mogelijkheden te kijken om de testen van de Staat door te schuiven naar de periode waarin HSA zonder beperkingen toegang tot het spoor heeft. Vooralsnog wil de minister de streefdatum van oktober 2008 voor de start van het vervoer over de HSL-Zuid dus handhaven.

Minister Eurlings stelt voorop dat de exploitatie van de HSL pas kan starten wanneer de infrastructuur en de treinen aan alle eisen voldoen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat moet de minister uiteindelijk adviseren de baan vrij te geven voor commercieel gebruik.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief br.758197 go/nogobesluit HSL-Zuid. Kamerstuk. 09-10-2007 en de 2 bijlagen op de website van VenW (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat