KNV: Zwakke bruggen gevolg van onderinvesteringen

Bypass voor bruggen

Den Haag, 4 oktober 2007 Vermoeiingsverschijnselen van stalen bruggen zijn bedreigend voor de vitale infrastructuur, stelt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De Van Brienenoordbrug en Moerdijkbrug zijn twee bruggen op belangrijke vervoersaders die door Rijkswaterstaat als risico worden gezien. Bij deze en de andere top twaalf risicobruggen uit het rapport ‘Inventarisatie kunstwerken’ moet een verkeers-bypass worden uitgevoerd. Koninklijk Nederlands Vervoer pleit voor een trendbreuk in investeringen in infrastructuur.

Trendbreuk nodig

De problemen met bruggen en viaducten die uit het rapport naar voren komen, zijn net zoals filevorming een direct gevolg van achterblijvende investeringen in de infrastructuur. Het jaarlijkse budget voor spoor- en weginfrastructuur van circa 0,9% van het Bruto Nationaal Product is onvoldoende om de groei in verkeersintensiteit op te vangen. Uit de Rijksbegroting 2008 blijkt dat investeringen in het Hoofdwegennet slechts met 0,2% per jaar toenemen. Dat is te weinig voor een serieuze aanpak van de bereikbaarheid en staat in geen verhouding tot de stijging van de filedruk die in 2007 rond de 14,7% komt te liggen. Directeur Toet van KNV: ”Al jarenlang zijn we met lapmiddelen bezig om de boel op de wegen draaiende te houden. Budget voor “houden” ging ten koste van “bouwen”. Nu is het tijd om de negatieve trend serieus om te buigen. Extra investeringen, voor zowel onderhoud als nieuwe aanleg.”

Sleutel

Rijkswaterstaat wijt de slechte staat waarin de bruggen verkeren aan een sterkere groei van de verkeersintensiteit. Sterker dan tijdens de bouw van de kunstwerken werd ingeschat. KNV constateert dat het Rijkswaterstaat ontbreekt aan een instrument waarbij periodiek de verkeersintensiteit wordt gemonitord. Een dergelijk instrument moet worden ontwikkeld, waarbij de geconstateerde groei of afname van verkeer direct wordt vertaald in budget voor investeringen in mobiliteitsinfrastructuur. Een dergelijke sleutel kan behulpzaam zijn bij uitbreidingen aan het spoor en bij het oplossen van verkeersknelpunten.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsvervoer: openbaar vervoer, goederenvervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

KNV: Zwakke bruggen gevolg van onderinvesteringen | Infrasite

KNV: Zwakke bruggen gevolg van onderinvesteringen

Bypass voor bruggen

Den Haag, 4 oktober 2007 Vermoeiingsverschijnselen van stalen bruggen zijn bedreigend voor de vitale infrastructuur, stelt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De Van Brienenoordbrug en Moerdijkbrug zijn twee bruggen op belangrijke vervoersaders die door Rijkswaterstaat als risico worden gezien. Bij deze en de andere top twaalf risicobruggen uit het rapport ‘Inventarisatie kunstwerken’ moet een verkeers-bypass worden uitgevoerd. Koninklijk Nederlands Vervoer pleit voor een trendbreuk in investeringen in infrastructuur.

Trendbreuk nodig

De problemen met bruggen en viaducten die uit het rapport naar voren komen, zijn net zoals filevorming een direct gevolg van achterblijvende investeringen in de infrastructuur. Het jaarlijkse budget voor spoor- en weginfrastructuur van circa 0,9% van het Bruto Nationaal Product is onvoldoende om de groei in verkeersintensiteit op te vangen. Uit de Rijksbegroting 2008 blijkt dat investeringen in het Hoofdwegennet slechts met 0,2% per jaar toenemen. Dat is te weinig voor een serieuze aanpak van de bereikbaarheid en staat in geen verhouding tot de stijging van de filedruk die in 2007 rond de 14,7% komt te liggen. Directeur Toet van KNV: ”Al jarenlang zijn we met lapmiddelen bezig om de boel op de wegen draaiende te houden. Budget voor “houden” ging ten koste van “bouwen”. Nu is het tijd om de negatieve trend serieus om te buigen. Extra investeringen, voor zowel onderhoud als nieuwe aanleg.”

Sleutel

Rijkswaterstaat wijt de slechte staat waarin de bruggen verkeren aan een sterkere groei van de verkeersintensiteit. Sterker dan tijdens de bouw van de kunstwerken werd ingeschat. KNV constateert dat het Rijkswaterstaat ontbreekt aan een instrument waarbij periodiek de verkeersintensiteit wordt gemonitord. Een dergelijk instrument moet worden ontwikkeld, waarbij de geconstateerde groei of afname van verkeer direct wordt vertaald in budget voor investeringen in mobiliteitsinfrastructuur. Een dergelijke sleutel kan behulpzaam zijn bij uitbreidingen aan het spoor en bij het oplossen van verkeersknelpunten.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsvervoer: openbaar vervoer, goederenvervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)