Functioneringssluiting Europoortkering succesvol

Den Haag – De functioneringssluiting van de Eurpoortkering (Maeslantkering en de Hartelkering) op zaterdag 29 september 2007 is goed verlopen. Deze sluiting vindt jaarlijks plaats en is bedoeld om eventuele technische of organisatorische problemen aan het licht te brengen, zodat deze nog voor het stormseizoen kunnen worden verholpen. Er waren drieduizend bezoekers naar de Maeslantkering gekomen om de kering te zien sluiten.

Rijkswaterstaat kan terug kijken op een geslaagde functioneringssluiting. Alle onderdelen van de kering en de procedures rond het operationele team zijn getest De Europoortkering sloot volledig. Dit jaar werd de 10e functioneringssluiting omlijst met een groot aantal activiteiten voor kinderen in het kader van het 10-jarig bestaan van de Maeslantkering.

Europoortkering
Tegelijk met de sluiting van de Maeslantkering sloot ook de Hartelkering het Hartelkanaal af. De Hartelkering en Maeslantkering vormen samen de Europoortkering. Beide keringen beschermen ongeveer 1 miljoen mensen in Rotterdam en omgeving tegen stormvloed van de Noordzee.

Rondleidingen
Tijdens de sluiting gaven gidsen van het Keringhuis op diverse punten uitleg over het sluitproces. Veel bezoekers hebben een rondleiding gevolgd in het Keringhuis en op het terrein van de Maeslantkering. Tevens konden bezoekers informatie verkrijgen bij de diverse informatiestands van de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat.

Op de website van VenW kunt u een video bekijken over de sluiting van de Maeslantkering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat