Samenstelling Deltacommissie bekendgemaakt

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de samenstelling van de Deltacommissie bekend gemaakt. Al eerder kondigde de staatssecretaris aan dat Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, deze commissie gaat leiden. De Deltacommissie gaat zich buigen over de bescherming en ontwikkeling van de Nederlandse kust en het achterland op de lange termijn.

Staatssecretaris Huizinga heeft bij het instellen van de commissie benadrukt dat bij de samenstelling bewust is gezocht naar mensen uit verschillende disciplines zoals wetenschap, bedrijfsleven en openbaar bestuur. De commissie onderzoekt immers niet alleen de te verwachten zeespiegelstijging en andere klimatologische ontwikkelingen maar ook maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkelingen die van belang zijn voor fysieke inrichting van de Nederlandse kust.

De volgende mensen nemen zitting in de commissie:

 • De heer professor Dr. C.P. Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tevens voorzitter;
 • Mevrouw Ir. I.M. Bakker, algemeen directeur van de gemeentelijke dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving, gemeente Rotterdam;
 • De heer professor Dr. J.J. van Duijn, voormalig lid Raad van Bestuur van Robeco;
 • Mevrouw Prof. Dr. ir. L.O. Fresco, hoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief, universiteit van Amsterdam;
 • De heer Ir. A.P. Heidema, burgemeester van Deventer;
 • De heer professor Dr. P. Kabat, hoogleraar klimaathydrologie universiteit van Wageningen;
 • Mevrouw T. L Metz, lid Raad voor het Landelijke Gebied;
 • De heer Ing. J.G. van Oord, voorzitter directiegroep Van Oord N.V.;
 • De heer professor Dr. Ir. M.J.F. Stive, hoogleraar kustwaterbouwkunde universiteit van Delft.

In 2008 komt de commissie met haar rapportage en haar aanbevelingen. De staatssecretaris is voornemens het advies van de commissie te gebruiken voor het eerste Nationale Waterplan (2009).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Samenstelling Deltacommissie bekendgemaakt | Infrasite

Samenstelling Deltacommissie bekendgemaakt

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de samenstelling van de Deltacommissie bekend gemaakt. Al eerder kondigde de staatssecretaris aan dat Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, deze commissie gaat leiden. De Deltacommissie gaat zich buigen over de bescherming en ontwikkeling van de Nederlandse kust en het achterland op de lange termijn.

Staatssecretaris Huizinga heeft bij het instellen van de commissie benadrukt dat bij de samenstelling bewust is gezocht naar mensen uit verschillende disciplines zoals wetenschap, bedrijfsleven en openbaar bestuur. De commissie onderzoekt immers niet alleen de te verwachten zeespiegelstijging en andere klimatologische ontwikkelingen maar ook maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkelingen die van belang zijn voor fysieke inrichting van de Nederlandse kust.

De volgende mensen nemen zitting in de commissie:

 • De heer professor Dr. C.P. Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tevens voorzitter;
 • Mevrouw Ir. I.M. Bakker, algemeen directeur van de gemeentelijke dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving, gemeente Rotterdam;
 • De heer professor Dr. J.J. van Duijn, voormalig lid Raad van Bestuur van Robeco;
 • Mevrouw Prof. Dr. ir. L.O. Fresco, hoogleraar duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief, universiteit van Amsterdam;
 • De heer Ir. A.P. Heidema, burgemeester van Deventer;
 • De heer professor Dr. P. Kabat, hoogleraar klimaathydrologie universiteit van Wageningen;
 • Mevrouw T. L Metz, lid Raad voor het Landelijke Gebied;
 • De heer Ing. J.G. van Oord, voorzitter directiegroep Van Oord N.V.;
 • De heer professor Dr. Ir. M.J.F. Stive, hoogleraar kustwaterbouwkunde universiteit van Delft.

In 2008 komt de commissie met haar rapportage en haar aanbevelingen. De staatssecretaris is voornemens het advies van de commissie te gebruiken voor het eerste Nationale Waterplan (2009).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat