Huizinga geeft startsein dijkversterking Enkhuizen – Hoorn

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft op vrijdag 21 september 2007 de officiële starthandeling verricht voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Enkhuizen en Hoorn. Deze dijk is één van de eerste waterkeringen die wordt versterkt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Verkeer en Waterstaat. In dit programma zijn primaire waterkeringen opgenomen die niet meer aan de door het rijk gestelde veiligheidseisen voldoen.

In de afgelopen vijf jaar zijn voorbereidingen getroffen om de Markermeerdijk te versterken. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de dijk, die tot 2012 zullen duren, begonnen. Het hoogheemraadschap werkt bij de voorbereiding daarvan samen met Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten.

De dijk wordt op verschillende manieren versterkt. Op sommige plaatsen wordt de dijk verhoogd en verbreed, op andere plekken komt een buitendijks voorland om de golven te breken. Elders geeft een steunberm extra sterkte. Bij ruimtegebrek, bijvoorbeeld als woningen dicht op de dijk staan, komen stalen damwanden voor een stevige verankering van het dijklichaam.

In 1996 is in de Wet op de waterkering vastgelegd dat de kwaliteit van de primaire waterkeringen elke vijf jaar moet worden gecontroleerd. Primaire waterkeringen zijn de belangrijkste keringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. In de periode 2001-2006 is de toetsing van de primaire waterkeringen voor de tweede keer uitgevoerd. Bij deze toetsing bleek dat de Markermeerdijk niet meer voldoet aan de veiligheidseisen waarna de dijk werd opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Door de vijfjaarlijkse toetsingen is tijdig bekend waar de zwakke plekken in de keringen zitten en waarvoor maatregelen getroffen moeten worden. Uit de tweede toetsing is gebleken dat 680 van 2875 kilometer primaire waterkeringen niet de wettelijke normen voor de bescherming tegen overstromingen voldoet. Het kabinet heeft voor de versterking van de primaire waterkeringen tot en met 2012 670 miljoen euro vrijgemaakt. In totaal is hier tot 2020 1,7 miljard euro voor nodig.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl

Kamerbrief br.893 hoogwaterbeschermingsprogramma. Publicatiedatum: 20-09-2007 (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Huizinga geeft startsein dijkversterking Enkhuizen – Hoorn | Infrasite

Huizinga geeft startsein dijkversterking Enkhuizen – Hoorn

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft op vrijdag 21 september 2007 de officiële starthandeling verricht voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Enkhuizen en Hoorn. Deze dijk is één van de eerste waterkeringen die wordt versterkt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Verkeer en Waterstaat. In dit programma zijn primaire waterkeringen opgenomen die niet meer aan de door het rijk gestelde veiligheidseisen voldoen.

In de afgelopen vijf jaar zijn voorbereidingen getroffen om de Markermeerdijk te versterken. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de dijk, die tot 2012 zullen duren, begonnen. Het hoogheemraadschap werkt bij de voorbereiding daarvan samen met Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten.

De dijk wordt op verschillende manieren versterkt. Op sommige plaatsen wordt de dijk verhoogd en verbreed, op andere plekken komt een buitendijks voorland om de golven te breken. Elders geeft een steunberm extra sterkte. Bij ruimtegebrek, bijvoorbeeld als woningen dicht op de dijk staan, komen stalen damwanden voor een stevige verankering van het dijklichaam.

In 1996 is in de Wet op de waterkering vastgelegd dat de kwaliteit van de primaire waterkeringen elke vijf jaar moet worden gecontroleerd. Primaire waterkeringen zijn de belangrijkste keringen die Nederland beschermen tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. In de periode 2001-2006 is de toetsing van de primaire waterkeringen voor de tweede keer uitgevoerd. Bij deze toetsing bleek dat de Markermeerdijk niet meer voldoet aan de veiligheidseisen waarna de dijk werd opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Door de vijfjaarlijkse toetsingen is tijdig bekend waar de zwakke plekken in de keringen zitten en waarvoor maatregelen getroffen moeten worden. Uit de tweede toetsing is gebleken dat 680 van 2875 kilometer primaire waterkeringen niet de wettelijke normen voor de bescherming tegen overstromingen voldoet. Het kabinet heeft voor de versterking van de primaire waterkeringen tot en met 2012 670 miljoen euro vrijgemaakt. In totaal is hier tot 2020 1,7 miljard euro voor nodig.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl

Kamerbrief br.893 hoogwaterbeschermingsprogramma. Publicatiedatum: 20-09-2007 (zoek op datum).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat