DHV-consortium onderzoekt veiligheid Nederlandse dijken

DHV, Tauw en Oranjewoud halen leeuwendeel VNK-2 contracten binnen

Amersfoort – Een consortium bestaande uit DHV, Tauw en Oranjewoud brengt de veiligheid van 24 van 58 Nederlandse dijkringen in kaart. Het consortium, waarvan DHV penvoerder is, neemt daarmee vijf van de twaalf percelen van het project ‘Veiligheid Nederland in Kaart-2’ van Rijkswaterstaat voor haar rekening. De overige zeven percelen zijn verdeeld over drie andere combinaties van advies- en ingenieursbureaus. Het DHV-consortium is hiermee de grootste opdrachtnemer van het project VNK-2. De geschatte grootte van de opdracht bedraagt 2 miljoen euro en de looptijd betreft twee jaar.

Een dijkringgebied is een gebied omringd door een gesloten stelsel van waterkeringen, of hoge gronden, dat beveiligd moet zijn tegen overstroming bij stormvloed op zee of hoogwater op de rivieren. In 2001 is het project ‘Veiligheid Nederland in Kaart’ (VNK) gestart om landsdekkend de overstromingskansen van dijkringgebieden in kaart te brengen. Vanwege het grote maatschappelijke belang wordt daar nu een vervolg aan gegeven. VNK-2 heeft als doel het beschrijven van de overstromingskans van dijkringen, de kwetsbare locaties in deze dijkringen en de gevolgen van een eventuele overstroming. "Onlangs haalden we in het buitenland grote waterbouwprojecten binnen, maar ook hier zetten wij onze expertise in om Nederland veilig te stellen tegen overstromingsgevaar", aldus Vincent Hombergen, projectleider bij DHV.

Binnen de opdracht van het consortium DHV, Tauw en Oranjewoud vallen alle dijkringen rondom de grote rivieren in het bovenrivierengebied (IJssel, Waal, Lek en Nederrijn), de randmeren en de dijkringen op Zuid-Beveland en Walcheren. Ieder half jaar moet Minister Eurlings worden geïnformeerd door het projectbureau VNK, waar de combinatie de komende twee jaar aan rapporteert. De overheid heeft op deze manier meer inzicht in de risico’s en kan indien nodig het waterbeleid daarop aanpassen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV

DHV-consortium onderzoekt veiligheid Nederlandse dijken | Infrasite

DHV-consortium onderzoekt veiligheid Nederlandse dijken

DHV, Tauw en Oranjewoud halen leeuwendeel VNK-2 contracten binnen

Amersfoort – Een consortium bestaande uit DHV, Tauw en Oranjewoud brengt de veiligheid van 24 van 58 Nederlandse dijkringen in kaart. Het consortium, waarvan DHV penvoerder is, neemt daarmee vijf van de twaalf percelen van het project ‘Veiligheid Nederland in Kaart-2’ van Rijkswaterstaat voor haar rekening. De overige zeven percelen zijn verdeeld over drie andere combinaties van advies- en ingenieursbureaus. Het DHV-consortium is hiermee de grootste opdrachtnemer van het project VNK-2. De geschatte grootte van de opdracht bedraagt 2 miljoen euro en de looptijd betreft twee jaar.

Een dijkringgebied is een gebied omringd door een gesloten stelsel van waterkeringen, of hoge gronden, dat beveiligd moet zijn tegen overstroming bij stormvloed op zee of hoogwater op de rivieren. In 2001 is het project ‘Veiligheid Nederland in Kaart’ (VNK) gestart om landsdekkend de overstromingskansen van dijkringgebieden in kaart te brengen. Vanwege het grote maatschappelijke belang wordt daar nu een vervolg aan gegeven. VNK-2 heeft als doel het beschrijven van de overstromingskans van dijkringen, de kwetsbare locaties in deze dijkringen en de gevolgen van een eventuele overstroming. "Onlangs haalden we in het buitenland grote waterbouwprojecten binnen, maar ook hier zetten wij onze expertise in om Nederland veilig te stellen tegen overstromingsgevaar", aldus Vincent Hombergen, projectleider bij DHV.

Binnen de opdracht van het consortium DHV, Tauw en Oranjewoud vallen alle dijkringen rondom de grote rivieren in het bovenrivierengebied (IJssel, Waal, Lek en Nederrijn), de randmeren en de dijkringen op Zuid-Beveland en Walcheren. Ieder half jaar moet Minister Eurlings worden geïnformeerd door het projectbureau VNK, waar de combinatie de komende twee jaar aan rapporteert. De overheid heeft op deze manier meer inzicht in de risico’s en kan indien nodig het waterbeleid daarop aanpassen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV