Halfjaarcijfers VolkerWessels over 2007

Kernpunten 1e halfjaar 2007:

  • Bedrijfsopbrengsten nemen met 12,4% toe tot een niveau van € 2,16 miljard (halfjaar 2006: € 1,92 miljard);
  • Nettowinst stijgt met 15,9% naar € 41,9 miljoen (halfjaar 2006 € 36,1 miljoen);
  • Orderportefeuille neemt verder toe tot recordhoogte van € 6,3 miljard (ultimo 2006: € 5,6 miljard);
  • Ontwikkeling 1e halfjaar 2007 en toename orderportefeuille leiden tot de verwachting dat voor het gehele jaar 2007 een hoger nettoresultaat zal worden gerealiseerd dan over 2006 (€ 110,2 miljoen).

Bedrijfsopbrengsten

VolkerWessels heeft in de eerste helft van 2007 bij vrijwel alle activiteiten hogere bedrijfsopbrengsten weten te realiseren dan in het eerste halfjaar van 2006. Alleen in het
marktgebied USA/Canada was er sprake van een lichte teruggang ten opzichte van het
recordjaar 2006.

De toename van de bedrijfsopbrengsten is geheel autonoom tot stand gekomen. Na afloop van het eerste halfjaar 2007 zijn de acquisities afgerond van G&S Bouw BV (bouw en vastgoed), TPA BV (verkeersmanagement) en Tower Network Systems BV (telecom).

Financiering

In de eerste helft van 2007 is VolkerWessels een nieuw financieringsarrangement met een groep van banken overeengekomen, waarmee de financiering van de groeidoelstellingen van VolkerWessels in de komende jaren is zeker gesteld.

Gang van zaken
Bouw en Vastgoed Nederland

De resultaten in de sector Bouw en Vastgoed Nederland zijn in lijn met de resultaten over het eerste halfjaar 2006. Tegenover een hogere omzet staat druk op de marges vanwege stijgende prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De verkoop van woningen blijft op een goed niveau en het aandeel betaalbare woningen (de VolkerWessels PlusWonenwoningen) neemt verder toe. Voor het gehele jaar wordt tenminste een gelijk resultaat als over het jaar 2006 verwacht. De omvang van de orderportefeuille is toegenomen met bijna 20%.

Civiel en Wegen Nederland

De resultaten in de sector Civiel en Wegen Nederland blijven in het eerste halfjaar achter ten opzichte van vorig jaar, maar zullen over het gehele jaar naar verwachting uitkomen op een gelijk niveau als vorig jaar bij ongeveer gelijke bedrijfsopbrengsten. Afgezien van toenemende margedruk tengevolge van stijgende prijzen van toeleveranciers en onderaannemers moet worden vastgesteld dat de met de nieuwe contractvormen samenhangende risico-overdracht naar opdrachtnemers, nog onvoldoende in de prijsvorming tot uitdrukking komt. De kwaliteit en omvang van de orderportefeuille is verder toegenomen.

Infratechniek, Spoor en Telecom

In de sector Infratechniek, Spoor en Telecom blijven de resultaten achter. Zowel marktomstandigheden (omvang werkaanbod en uitstel van projecten) als interne omstandigheden spelen een rol. Er zijn maatregelen genomen om te komen tot resultaatverbetering. Samen met een toegenomen prijsniveau in bepaalde marktsegmenten en de fors toegenomen orderportefeuille zullen de resultaten verbeteren.

Dienstverlening en Toelevering

Alle bedrijven in de sector Dienstverlening en Toelevering laten tengevolge van een betere bezetting en hoger prijsniveau hogere operationele resultaten zien dan vorig jaar. Deze ontwikkeling zal zich in de tweede helft van het jaar voortzetten. Met name de maritieme activiteiten ontwikkelen zich zeer gunstig.

Civiel, Wegen en Bouw Europa

De ten opzichte van vorig jaar hogere resultaten in de sector Civiel, Wegen en Bouw Europa zijn te danken aan de gunstige gang van zaken bij de Britse bouwbedrijven van
VolkerWessels. Daardoor konden tegenvallende resultaten in de deelsector Internationale Projecten gecompenseerd worden.

Civiel en Landdevelopment Canada/USA

De resultaten in de sector Civiel en Landdevelopment blijven ten opzichte van het recordjaar 2006 enigszins achter, onder invloed van lagere resultaten uit landdevelopment vanwege lagere grondverkopen in de USA ten gevolge van de algemene situatie op de woningmarkt. Hiertegenover staan zeer gunstige resultaten van de bouwbedrijven in USA en Canada en uit landdevelopment in Canada (Alberta).

Vooruitzichten

De resultaatontwikkeling in het 1e halfjaar 2007 alsmede kwaliteit en omvang van de
orderportefeuille vormen de basis voor de verwachting dat over het gehele jaar 2007 een
hoger resultaat zal worden behaald dan in 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV

Halfjaarcijfers VolkerWessels over 2007 | Infrasite

Halfjaarcijfers VolkerWessels over 2007

Kernpunten 1e halfjaar 2007:

  • Bedrijfsopbrengsten nemen met 12,4% toe tot een niveau van € 2,16 miljard (halfjaar 2006: € 1,92 miljard);
  • Nettowinst stijgt met 15,9% naar € 41,9 miljoen (halfjaar 2006 € 36,1 miljoen);
  • Orderportefeuille neemt verder toe tot recordhoogte van € 6,3 miljard (ultimo 2006: € 5,6 miljard);
  • Ontwikkeling 1e halfjaar 2007 en toename orderportefeuille leiden tot de verwachting dat voor het gehele jaar 2007 een hoger nettoresultaat zal worden gerealiseerd dan over 2006 (€ 110,2 miljoen).

Bedrijfsopbrengsten

VolkerWessels heeft in de eerste helft van 2007 bij vrijwel alle activiteiten hogere bedrijfsopbrengsten weten te realiseren dan in het eerste halfjaar van 2006. Alleen in het
marktgebied USA/Canada was er sprake van een lichte teruggang ten opzichte van het
recordjaar 2006.

De toename van de bedrijfsopbrengsten is geheel autonoom tot stand gekomen. Na afloop van het eerste halfjaar 2007 zijn de acquisities afgerond van G&S Bouw BV (bouw en vastgoed), TPA BV (verkeersmanagement) en Tower Network Systems BV (telecom).

Financiering

In de eerste helft van 2007 is VolkerWessels een nieuw financieringsarrangement met een groep van banken overeengekomen, waarmee de financiering van de groeidoelstellingen van VolkerWessels in de komende jaren is zeker gesteld.

Gang van zaken
Bouw en Vastgoed Nederland

De resultaten in de sector Bouw en Vastgoed Nederland zijn in lijn met de resultaten over het eerste halfjaar 2006. Tegenover een hogere omzet staat druk op de marges vanwege stijgende prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De verkoop van woningen blijft op een goed niveau en het aandeel betaalbare woningen (de VolkerWessels PlusWonenwoningen) neemt verder toe. Voor het gehele jaar wordt tenminste een gelijk resultaat als over het jaar 2006 verwacht. De omvang van de orderportefeuille is toegenomen met bijna 20%.

Civiel en Wegen Nederland

De resultaten in de sector Civiel en Wegen Nederland blijven in het eerste halfjaar achter ten opzichte van vorig jaar, maar zullen over het gehele jaar naar verwachting uitkomen op een gelijk niveau als vorig jaar bij ongeveer gelijke bedrijfsopbrengsten. Afgezien van toenemende margedruk tengevolge van stijgende prijzen van toeleveranciers en onderaannemers moet worden vastgesteld dat de met de nieuwe contractvormen samenhangende risico-overdracht naar opdrachtnemers, nog onvoldoende in de prijsvorming tot uitdrukking komt. De kwaliteit en omvang van de orderportefeuille is verder toegenomen.

Infratechniek, Spoor en Telecom

In de sector Infratechniek, Spoor en Telecom blijven de resultaten achter. Zowel marktomstandigheden (omvang werkaanbod en uitstel van projecten) als interne omstandigheden spelen een rol. Er zijn maatregelen genomen om te komen tot resultaatverbetering. Samen met een toegenomen prijsniveau in bepaalde marktsegmenten en de fors toegenomen orderportefeuille zullen de resultaten verbeteren.

Dienstverlening en Toelevering

Alle bedrijven in de sector Dienstverlening en Toelevering laten tengevolge van een betere bezetting en hoger prijsniveau hogere operationele resultaten zien dan vorig jaar. Deze ontwikkeling zal zich in de tweede helft van het jaar voortzetten. Met name de maritieme activiteiten ontwikkelen zich zeer gunstig.

Civiel, Wegen en Bouw Europa

De ten opzichte van vorig jaar hogere resultaten in de sector Civiel, Wegen en Bouw Europa zijn te danken aan de gunstige gang van zaken bij de Britse bouwbedrijven van
VolkerWessels. Daardoor konden tegenvallende resultaten in de deelsector Internationale Projecten gecompenseerd worden.

Civiel en Landdevelopment Canada/USA

De resultaten in de sector Civiel en Landdevelopment blijven ten opzichte van het recordjaar 2006 enigszins achter, onder invloed van lagere resultaten uit landdevelopment vanwege lagere grondverkopen in de USA ten gevolge van de algemene situatie op de woningmarkt. Hiertegenover staan zeer gunstige resultaten van de bouwbedrijven in USA en Canada en uit landdevelopment in Canada (Alberta).

Vooruitzichten

De resultaatontwikkeling in het 1e halfjaar 2007 alsmede kwaliteit en omvang van de
orderportefeuille vormen de basis voor de verwachting dat over het gehele jaar 2007 een
hoger resultaat zal worden behaald dan in 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV