Cees Veerman voorzitter Deltacommissie

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft Cees Veerman benoemd als voorzitter van de Deltacommissie. Deze nieuwe commissie gaat zich buigen over de bescherming van de Nederlandse kust en het achterland op de lange termijn. Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, heeft de opdracht op 11 september 2007 in ontvangst genomen. ‘’Ik kan me de stormvloed in 1953 nog goed herinneren. Veiligheid tegen overstromingen is zoiets essentieels voor ons land dat ik me daar graag voor wil inzetten. Vooral omdat we nu moeten anticiperen op de lange termijn’’.

De Deltacommissie heeft de opdracht om voor de komende eeuw inzicht te geven in de te verwachten zeespiegelstijging en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de Nederlandse kust. Daarnaast brengt de commissie advies uit over een samenhangend beleid dat leidt tot een duurzame ontwikkeling van het Nederlandse kustgebied.

Staatssecretaris Huizinga vindt het van groot belang om nu alvast naar verschillende mogelijkheden op het gebied van hoogwaterbescherming te kijken. Hoe langer daarmee gewacht wordt, hoe lastiger het is om tot aanpassingen te komen die voldoende rekening houden met de toekomst. Als er een plan voor bescherming op de lange termijn klaarligt kunnen ruimtelijke ontwikkelingen in het kustgebied hier alvast op worden aangepast. Hierdoor wordt voorkomen dat in de toekomst zeer ingrijpende en kostbare oplossingen nodig zijn.

De studie is gericht op de hele kust: van Zeeland tot en met de Waddeneilanden. Indien nodig strekt het onderzoek zich ook uit tot het kustgebied van andere landen die grenzen aan de Noordzee. Ook het rivierengebied wordt in de studie meegenomen omdat de zeespiegelstijging van invloed is op het verwerken van mogelijke verhoogde rivierafvoeren.

Binnenkort wordt bekend welke andere leden in de adviescommissie plaats zullen nemen. Bij de samenstelling wordt bewust gezocht naar mensen uit verschillende vakgebieden zoals klimaat, ruimtelijke ordening, bouw en bestuur. Het advies van de Deltacommissie wordt in 2008 aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat uitgebracht. Het kabinet gebruikt het advies van de commissie om te komen tot de Kustvisie zoals die in het eerste Nationale Waterplan (2009) wordt opgenomen. Het Nationale Waterplan verschijnt één keer per zes jaar en legt de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid vast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Cees Veerman voorzitter Deltacommissie | Infrasite

Cees Veerman voorzitter Deltacommissie

Den Haag – Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft Cees Veerman benoemd als voorzitter van de Deltacommissie. Deze nieuwe commissie gaat zich buigen over de bescherming van de Nederlandse kust en het achterland op de lange termijn. Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, heeft de opdracht op 11 september 2007 in ontvangst genomen. ‘’Ik kan me de stormvloed in 1953 nog goed herinneren. Veiligheid tegen overstromingen is zoiets essentieels voor ons land dat ik me daar graag voor wil inzetten. Vooral omdat we nu moeten anticiperen op de lange termijn’’.

De Deltacommissie heeft de opdracht om voor de komende eeuw inzicht te geven in de te verwachten zeespiegelstijging en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de Nederlandse kust. Daarnaast brengt de commissie advies uit over een samenhangend beleid dat leidt tot een duurzame ontwikkeling van het Nederlandse kustgebied.

Staatssecretaris Huizinga vindt het van groot belang om nu alvast naar verschillende mogelijkheden op het gebied van hoogwaterbescherming te kijken. Hoe langer daarmee gewacht wordt, hoe lastiger het is om tot aanpassingen te komen die voldoende rekening houden met de toekomst. Als er een plan voor bescherming op de lange termijn klaarligt kunnen ruimtelijke ontwikkelingen in het kustgebied hier alvast op worden aangepast. Hierdoor wordt voorkomen dat in de toekomst zeer ingrijpende en kostbare oplossingen nodig zijn.

De studie is gericht op de hele kust: van Zeeland tot en met de Waddeneilanden. Indien nodig strekt het onderzoek zich ook uit tot het kustgebied van andere landen die grenzen aan de Noordzee. Ook het rivierengebied wordt in de studie meegenomen omdat de zeespiegelstijging van invloed is op het verwerken van mogelijke verhoogde rivierafvoeren.

Binnenkort wordt bekend welke andere leden in de adviescommissie plaats zullen nemen. Bij de samenstelling wordt bewust gezocht naar mensen uit verschillende vakgebieden zoals klimaat, ruimtelijke ordening, bouw en bestuur. Het advies van de Deltacommissie wordt in 2008 aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat uitgebracht. Het kabinet gebruikt het advies van de commissie om te komen tot de Kustvisie zoals die in het eerste Nationale Waterplan (2009) wordt opgenomen. Het Nationale Waterplan verschijnt één keer per zes jaar en legt de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid vast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat