DHV preferred supplier van Rijkswaterstaat

DHV en Rijkswaterstaat (RWS) hebben twee overeenkomsten getekend voor de levering van ingenieursdiensten aan de Regionale Projecten Centra Noordoost en Zuidoost. De overeenkomsten zijn onderdeel van een (landelijk dekkend) raamcontract van RWS, hebben een looptijd van vier jaar en een totale (geschatte) waarde van 4 tot 8 miljoen euro per jaar. Het contract omvat 28 typen diensten, variërend van onderzoek naar luchtkwaliteit, risicoanalyses, ramingen en planningen tot archeologisch onderzoek en landschappelijke inpassing.

In het raamcontract, dat Europees werd aanbesteed, is DHV preferred supplier voor RWS in de regio’s Noordoost en Zuidoost tot augustus 2011. DHV ziet de meerjarige overeenkomsten als een uitgesproken mogelijkheid in te spelen op de veranderingen in de huidige markt. RWS legt steeds meer verantwoordelijkheid bij marktpartijen neer en streeft naar meer efficiency en uniformiteit in werkwijze. Samenwerking vanuit het raamcontract leidt tot betere procesbeheersing en verkorting van de doorlooptijd van opdrachten.

RWS heeft de landelijke aanbesteding ingedeeld in vier Regionale Projecten Centra (zgn. percelen) waarbij een ingenieursbureau voor maximaal twee centra geselecteerd kon worden. Per perceel zijn uiteindelijk drie ingenieursbureaus gecontracteerd. Onder regio Noordoost valt RWS Noord, Oost, IJsselmeergebied en bouwdienstprojecten; onder regio Zuidoost valt RWS Limburg, Noord Brabant, Maaswerken en bouwdienstprojecten. DHV is in deze regio’s vertegenwoordigd met eigen kantoren in Groningen, Deventer, Eindhoven, Bergen op Zoom en Maastricht Airport.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV