Nederlandse watersector start diverse projecten VS

‘The Dutch’ doen het goed in Californië

Den Haag – De Nederlandse watersector is diverse kansrijke samenwerkingsprojecten gestart met Amerikaanse partijen op het gebied van ‘Flood Management’, ‘Risk Based Management’ en ‘Vegetation on levees’. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de Nederlandse inbreng op de conferentie ‘Still Battling the inland sea’, die van 24 tot en met 26 juli plaats vond in Californië, de Verenigde Staten.

Voor een publiek van ruim vierhonderd Amerikaanse specialisten presenteerden de deelnemers van de NWP missie de Nederlandse kennis en expertise. De gestarte samenwerking is een belangrijke stap richting concrete opdrachten voor de Nederlandse watersector. De resultaten van de missie worden meegenomen in de ontwikkeling van het 2g@there programma voor de Verenigde Staten dat NWP en EVD gezamenlijk opstellen.

Deelnemende partijen missie

ARCADIS, BAM, DHV, Fugro, GeoDelft, HKV, Royal Haskoning, Rijkswaterstaat en WL Delft Hydraulics. De missie werd geleid door Sybe Schaap, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

NWP contactpersonen: Peter Wijsman p.wijsman@nwp.nl of Ivo Demmers i.demmers@nwp.nl, tel: 015 2151 728

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)