Light-railproef levert veel informatie op

Den Haag – Gemengd verkeer van light en heavy rail op het Nederlandse hoofdspoor levert technisch gezien en qua veiligheid geen problemen op. Dat zijn de belangrijkste resultaten in het eindrapport light-railproef RijnGouwelijn. De provincie Zuid-Holland was initiatiefnemer en trekker van de proef. Er werd nauw samengewerkt met ProRail, HTM en NS Reizigers.

Light-railmaterieel voldoet van nature niet aan de (technische) eisen die aan spoorwegmaterieel worden gesteld. Een van de grootste verschillen tussen light en heavy rail is de botssterkte. Dit zou een verhoging van het risico voor reizigers en personeel kunnen betekenen. Op basis van uitgebreide risico analyses is een reeks van veiligheidsmaatregelen genomen zoals de inbouw van ATB Nieuwe Generatie (dit zorgt ervoor dat het ten onrechte voorbijrijden van een stopsein vrijwel is uitgesloten). Daarnaast waren diverse andere technische maatregelen noodzakelijk, zoals aanpassing van wissels, verlagen van de perrons en inbouw van spanningsomzetters.

Invoering materieel
Vanaf maart 2003 werden de gele treinen van de NS geleidelijk vervangen door light-railvoertuigen. Aanvankelijk waren er veel seinstoringen. Deze hadden echter geen verband met het fenomeen light rail op zich, maar met onverwacht falen van een belangrijk onderdeel van het beveiligingsysteem, dat op diverse plaatsen in Nederland al langer wordt toegepast. Deze problemen horen inmiddels tot het verleden. Daarnaast vonden reizigers het materiaal waarmee gereden werd prettiger dan de oude treinen. Dat kwam niet alleen door de uitstraling, maar ook door het gemakkelijk in en uit stappen en de sociale veiligheid.

Light-railproef
Het doel van de in 2003 gestarte light-railproef tussen Alphen aan den Rijn en Gouda was vooral het opdoen van kennis en ervaring met het gebruik van zowel light als heavy rail op het hoofdspoor. Niet alleen zijn de uitkomsten van de proef interessant voor de RijnGouwelijn, maar ook voor andere light-railprojecten in Nederland. Op 1 juli 2006 is met het definitieve groene licht van de Inspectie Verkeer & Waterstaat de proef formeel beëindigd en is op het traject de normale exploitatie van de lijn begonnen. Op www.zuid-holland.nl vindt u het eindrapport.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland