Voorzitter UvW pleit voor nieuw Deltawerken

Den Haag – De voorzitter van de Unie van Waterschappen Sybe Schaap pleit voor een nieuw
Deltaplan dat Nederland voor een nieuwe periode van ten minste vijftig jaar veilig moet
maken voor overstromingen. Zo’n plan kan bovendien bijdragen aan de waterstaatkundige
toppositie van ons land.

Tijdens zijn lezing ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Maeslantkering in
Hoek van Holland stelt Sybe Schaap dat er opnieuw groot moeten worden gedacht. Er moet
een nieuwe Deltacommissie worden ingesteld, die een plan maakt om Nederland in de
toekomst te beschermen tegen de gevolgen van een klimaatverandering.

Onder de titel Nederland veilig? stelt de voorzitter van de Unie van Waterschappen dat de
jarige Maeslantkering als symbool kan worden gezien van een veiligheidsbeleid. Dit beleid is nu bijna voltooid. Het omvat de Zuiderzeewerken, de Deltaplannen die ons moeten
beschermen tegen de Noordzee, het IJsselmeer en de grote rivieren, en het project Ruimte
voor de Rivier. De kans op overstromingen is nu kleiner dan ooit. Het is echter de vraag
of Nederland voor de toekomst voldoende is beveiligd. De bodemdaling gaat door en de
klimaatverandering leidt tot zeespiegelstijging en zwaardere stormen. Ook zullen de
gevolgen van een overstroming catastrofaal zijn. New Orleans heeft in dit opzicht een
symbolische betekenis.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Maeslantkering onvoldoende veilig (22-02-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen