Groen licht voor marktverkenning Duits Lijntje

Brede benadering ontwikkeling spoorlijn

‘s-Hertogenbosch – Over vier weken stelt de provincie samen met de gemeenten Uden, Veghel, Boxtel, Schijndel en Oss èn vertegenwoordigers van werkgevers uit de regio, de randvoorwaarden vast voor de marktverkenning voor de ontwikkeling van het Duits Lijntje. Daarna benaderen zij de markt om te kijken of realisatie van de spoorlijn haalbaar is. Dit hebben provincie en betrokkken gemeenten op 5 maart 2007 in een bestuurlijk overleg besloten. Het is de intentie van de betrokken overheden dat de marktverkenning voor de zomer van 2007 gereed is.

Provincie en betrokken gemeenten willen de ontwikkeling van het Duits Lijntje breed benaderen. Dat wil zeggen dat ook gekeken wordt naar ruimtelijk economische ontwikkelingen en ecologische randvoorwaarden in relatie tot de bereikbaarheid van de regio. Hiertoe stelt de stuurgroep over vier weken de randvoorwaarden voor een marktverkenning vast. Daarna zullen marktpartijen benaderd worden om te kijken of de realisatie van de spoorlijn haalbaar is. Het is de intentie van de provincie en de gemeenten dat deze marktverkenning voor de zomer van 2007 gereed is. Vanuit het bedrijfsleven is al belangstelling getoond om deze lijn nieuw leven in te blazen.

Tijdens het bestuurlijk overleg over de ontwikkeling van het Duits Lijntje is afgesproken dat de stuurgroep verbreed zal worden met vertegenwoordigers van werkgevers uit de regio. De provincie zal de projectleider leveren voor het vervolgtraject.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Perspectief voor lightrail Uden – s-Hertogenbosch (24-03-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant