Eenduidige regels voor veilig werken aan het spoor

Utrecht – De spoorbranche heeft zich verbonden aan het Normenkader Veilig Werken (NVW) door ondertekening van een zogenoemde Letter of Commitment. Het NVW heeft tot doel de veiligheid van de werkers aan het spoor te verbeteren. De ondertekenaars verplichten zich om de veiligheidsprocessen in hun eigen organisatie verder uit te werken.

ProRail, vertegenwoordigers van aannemers die dagelijks onderhoud doen aan het spoor, de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorveiligheid (SAS), de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW) en de Arbeidsinspectie zetten op 12 februari 2007 hun handtekening.

ProRail directeur In-framanagement Anthonie Bauer merkte op blij te zijn met de eenduidige set van spelregels voor de arbeidsveiligheid. De regels die opgenomen zijn in het NVW vallen nu samen met het toetsingskader dat de Inspectie van Verkeer en Waterstaat hanteert, waardoor er branchebreed met gelijke regels wordt gewerkt.

Directeur Bouw Jan Lamers van de Arbeidsinspectie zei dat deze ondertekening aantoont dat de branche een geweldige omslag heeft gemaakt naar echt veiligheidsdenken.

Het NVW bepaalt onder meer dat waar mogelijk bij het plegen van onderhoud het spoor helemaal wordt vrijgemaakt. Dat betekent dat naastliggende sporen niet meer in de gaten hoeven worden gehouden door een veiligheidsman. In situaties waarin dat niet kan, wordt er een hekwerk of een Mobiele Werkplaats aangebracht. In andere gevallen wordt tijdens het werk waarschuwingsapparatuur langs de baan geïnstalleerd.

Het NVW schrijft ook voor dat altijd een risicoanalyse moet worden gemaakt. Werkers aan het spoor worden niet alleen getoetst op hun technische kennis maar ook op hun veiligheidsbevorderend gedrag. Sinds de invoering van het NVW vinden meer audits en inspecties plaats. Deze hebben als doel de veiligheid naar een hoger niveau te brengen.

ProRail heeft het NVW in 2005 opgesteld. Doel van het NVW is dat het werk veiliger wordt. In het NVW staat helder beschreven welke relaties er zijn tussen alle bij het werk betrokken partijen, en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over Veiligheid baanwerkers 6 februari 2007

Trendanalyse 2005: Spoorwegsysteem Nederland veilig 13 juli 2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail