GS Zuid-Holland bekend met risico s RijnGouwelijn Oost

Den Haag – Het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de besluitvorming over de RijnGouwelijn Oost en de risico’s daarbij voor de provincie Zuid-Holland, hebben voor het college van Gedeputeerde Staten geen nieuwe feiten opgeleverd. GS zijn niet verrast door de inhoud, alle bedragen die genoemd worden in het rapport zijn bij de provincie bekend.

De Rekenkamer heeft een andere definitie van een risico dan de provincie. Zo moet over het wel of niet plaatsen van een Zettingsvrije plaat (een betonnen plaat die dient als fundering) nog besluitvorming plaatsvinden; in die zin vormt dit geen risico, maar gaat het om een vrije keuze om een uitgave wel of niet te doen binnen het project. De financiële risico’s, die eigen zijn aan elk groot project, zijn dan ook geen € 124 miljoen zoals de Rekenkamer concludeert, maar € 76 miljoen. Dat deze bedragen niet in de begroting staan opgenomen, is normaal. In de fase naar het Definitieve Ontwerp toe, worden de onzekerheidsmarges teruggebracht. Daarnaast hebben GS een professionele projectorganisatie opgezet, die zorgdraagt voor een adequaat risicomanagement. Risico’s zijn immers beïnvloedbaar.

Alle besluiten die genomen zijn rond de RijnGouwelijn Oost, zijn genomen met kennisneming van de risico’s en onzekerheden. Ook Provinciale Staten zijn hiervan steeds uitvoerig op de hoogte gesteld. In die zin levert het rapport van de Rekenkamer geen enkele verrassing op.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland