Nieuwe brochure RWS netwerkgeorienteerd inkopen

Rotterdam – Deze week verschijnt onder de titel ‘Rijkswaterstaat wil samen aan het werk’ een brochure over de pilot netwerkgeoriënteerd inkopen in de Zeeuwse Delta. De brochure beschrijft de stappen die het district zet om het nieuwe contract te ontwikkelen. “Doel van de brochure is om met name bij potentiële marktpartijen interesse te genereren voor PIM”, aldus pilotleider Arno Dees. Daarnaast is de brochure bedoeld om binnen Rijkswaterstaat medewerkers te informeren over de ontwikkelingen binnen de pilot. Aan bod komt het groeimodel, de nieuwe beheer- en onderhoud strategie en het contract zelf. Ook is er aandacht voor de mensen, contractbegeleiding en de winst die het project moet opleveren.

Doelstelling van de pilot in de Zeeuwse Delta is om één service provider contract voor de vaarweg van Hansweert naar de Krammersluizen te ontwikkelen, waarbij één marktpartij de uitvoering coördineert met overige aannemers. Wat Rijkswaterstaat niet wil, is de markt over enige tijd overvallen met zo’n nieuwe contractvorm. Daarom zoekt Rijkswaterstaat een marktpartij om in een partnerverband in de pilot toe te werken naar één contract.
Marktpartijen

Rijkswaterstaat ontwikkelt het service provider contract samen met een marktpartij. Projectmanager Wim Koops: “De markt denkt mee over de manier waarop betalingen worden geregeld, hoe het bonus-malussysteem eruit ziet en de risicoverdeling tussen markt en overheid.” De ontwikkeling van het service provider contract gebeurt stapsgewijs via een groeimodel. “Rijkswaterstaat zal in de eerste fase nog veel sturen en helpen bij het uitvoeren van taken,” aldus Koops. “De aannemers nemen geleidelijk taken van Rijkswaterstaat over.”

Medewerkers
De ontwikkeling van een service provider contract heeft ook invloed op de medewerkers van het district,” vertelt Arno Dees. “Zij moeten zich straks een nieuwe werkwijze eigen maken. Op dit moment wordt dan ook gewerkt aan een HRM-plan waarin aandacht is voor ontwikkelingen van het personeel in de breedste zin van het woord. We kijken onder andere hoe we medewerkers kunnen begeleiden in het werken met het nieuwe contract.”

Niet alleen de medewerkers in het district Zeeuwse Delta krijgen in de toekomst te maken met de nieuwe contractvorm. “Wat we in de pilot leren, delen we nu al binnen Zeeland,” vertelt Koops. “Omdat de kans groot is dat ook andere districten in de toekomst met de nieuwe contractvorm gaan werken, is het belangrijk dat medewerkers ons kunnen volgen. Door tijdig te communiceren over de ontwikkelingen voorkom je dat men later opnieuw het wiel moeten moet uitvinden of tegen dezelfde dingen aanloopt,” aldus Koops.

Profilering pilot
De brochure ‘Rijkswaterstaat wil samen aan het werk’ is niet alleen informatief, maar ook een uitnodiging voor de marktpartijen. Koops: “We willen marktpartijen als het ware vragen of ze mee willen in deze uitdaging. De profilering van de pilot wordt steeds belangrijker. Als projectmanager ga ik in 2007 Nederland door en ben ik aanwezig op interne en externe congressen. In januari zijn de eerste twee al gepland.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM)