Rijkswaterstaat wil geheel andere samenwerking met marktpartijen

Rijkswaterstaat wil de samenwerking met de markt vergaand veranderen, maar doet dat niet alleen. Het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) ontwikkelt samen met bedrijven nieuwe werkwijzen, in vier pilots. Eén van de pilots betreft het anders inkopen van het onderhoud van de vaarroute Hansweert – Krammersluizen. In de brochure ‘Rijkswaterstaat wil sámen aan het werk. Wie durft?’ informeert Rijkswaterstaat de marktpartijen over dit experiment, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de aanbesteding later dit jaar.

Nieuwe rolverdeling
In de beoogde samenwerking behoudt Rijkswaterstaat de eindverantwoordelijkheid voor de doorstroming van het (scheepvaart)verkeer, maar treedt de organisatie meer en meer terug uit de uitvoering en directe aansturing van het onderhoudswerk. Rijkswaterstaat is straks de regisseur, terwijl bedrijven zelfstandig organiseren hoe en wanneer zij het onderhoud plegen. Zij krijgen meer verantwoordelijkheid en meer handelingsvrijheid om hun capaciteiten te benutten.

Groeicontract
In Zeeland wil Rijkswaterstaat voor het onderhoud van de vaarweg Hansweert – Krammersluizen in plaats van de tientallen contracten met evenzoveel bedrijven naar één contract waarbij een marktpartij de uitvoering coördineert met alle aannemers. Daarom zoekt Rijkswaterstaat een marktpartij om in partnerverband in een pilot toe te werken naar één service provider contract.

De pilot start met één traditioneel contract: Rijkswaterstaat stuurt de activiteiten van de aannemer direct aan, net als tot nu gebeurt. Geleidelijk formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer sámen eisen voor onderhoud aan de vaarweg op een steeds hoger abstractieniveau, bijvoorbeeld over beschikbaarheid, betrouwbaarheid en aantal storingen. Zij ontwikkelen bovendien de nieuwe beheer- en onderhoudsstrategie.

Contractbegeleiding
Ingenieur- en adviesbureaus Grontmij en Atkins zullen tijdens de pilot Rijkswaterstaat en de betrokken marktpartij ondersteunen hun nieuwe rol op te nemen, en zij onderzoeken of het (steeds vernieuwende) contract werkt zoals de partijen willen.

Doorstroming verkeer
Rijkswaterstaat streeft naar een beter en efficiënter onderhoud van de (vaar)wegen en een snellere doorstroming van het verkeer. Daarvoor dient niet alleen de pilot in Zeeland, maar ook de pilots Verkeersmanagement (district Noord-West Nederland), weginspecteurs (district Zwolle) en assetmanagement (district Haaglanden).

InfraTech-beurs
De medewerkers van de pilot zijn ook aanwezig op de stand van het PIM-programma van Rijkswaterstaat op de Infratech beurs, van 16 tot en met 19 januari in Ahoy, Rotterdam. Wim Koops, projectleider bij Rijkswaterstaat, houdt daar op 17 januari een presentatie over de pilot en een dag later neemt Bert Keijts, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, er deel aan een debat over innovatieve contracten, aanbestedingsvormen en samenwerkingsverbanden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Zeeland