Expertmeeting spoorveiligheid

FNV Bondgenoten Spoor organiseerde op 14 december 2006 een Expertmeeting over spoorveiligheid. Diverse personen/organisaties waren daarbij aanwezig, zoals: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Prorail, de Nederlandse Spoorwegen, Railion en daarbij ook de NS machinisten Jo Paffen, Dick van de Meulen en John Martens. In deze expertmeeting kwamen drie oorzaken van het ten onrechte “door rood rijden” aan de orde, te weten:

  • De zichtbaarheid van de seinopstellingen;
  • De afleiding van de machinist;
  • Het opleidingsbeleid van de machinist in de spoorbranche.

FNV Bondgenoten heeft deze expertmeeting georganiseerd om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van door rood rijden.

Zichtbaarheid seinopstelling
Uit de recente IVW-rapportage blijkt dat er een groot aantal risicovolle seinen zijn. Door de deelnemers van de meeting werd geconstateerd dat er geen uniforme seinopstelling is en dat de seinopstelling voor de machinist niet altijd aan een bepaalde logica voldoet. Ook verbazen wij ons over de soms slechte zichtbaarheid van nieuw geplaatste seinen. Deze aspecten zouden veel meer dan nu gespreksonderwerp moeten zijn in het taakgericht werkoverleg in de spoorbedrijven. NS heeft voor het personeel de mogelijkheid geopend om via een interne website de plaatsen te melden waar seinopstellingen niet goed of onvoldoende zichtbaar zijn.

Afleiding machinist
Het blijkt dat de machinist steeds meer handelingen in de treincabine moet verrichten die voor afleiding kunnen zorgen. Bepaalde handelingen zouden verminderd moeten worden. Daarnaast is door IVW geconstateerd dat met name in 40-km gebieden het aantal STS-en veel voorkomt. Wellicht zou een alertheidsysteem zoals de ‘oude’ kwiteerfunctie de machinist kunnen helpen alert te blijven in de cabine, zo dachten de aanwezigen. Als FNV Bondgenotendelegatie hebben wij voorgesteld dat dit middels een simpele technische mogelijkheid, gekoppeld aan de huidige ATB-lamp 40, snel te realiseren is. Wachten op uitvoering van ATB++ duurt veel te lang (invoeringsdatum 1-1-2009). IVW, NS en Prorail achten dit een snel onderzoek waard.

Opleiding van de machinist
Inmiddels zijn er al zo’n 25 spoorvervoerders op het Nederlandse spoorwegnet actief. Voor het opleiden van de machinist zijn minimumnormen vastgesteld. Wij constateren als FNV Bondgenoten verschillen in opleidingsduur en inhoud. Enkele goederenvervoerders, waaronder Railion, zijn nu bezig om op opleidingsgebied de kennis te bundelen om zodoende meer uniformiteit te bereiken. FNV Bondgenoten gaat met de vakbondsleden uit goederen en reizigersvervoer aan tafel om een plan te ontwikkelen tot één opleidingstraject.

Tot slot
Alle aanwezigen hebben het nut van deze bijeenkomst benadrukt. Het is ook goed dat mensen van de werkvloer en beleidsmakers bij elkaar komen om een belangrijke zaak als spoorveiligheid te bespreken. FNV Bondgenoten heeft vaker dergelijke expertmeetings georganiseerd en zal dat ook blijven doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Spoor

Expertmeeting spoorveiligheid | Infrasite

Expertmeeting spoorveiligheid

FNV Bondgenoten Spoor organiseerde op 14 december 2006 een Expertmeeting over spoorveiligheid. Diverse personen/organisaties waren daarbij aanwezig, zoals: het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Prorail, de Nederlandse Spoorwegen, Railion en daarbij ook de NS machinisten Jo Paffen, Dick van de Meulen en John Martens. In deze expertmeeting kwamen drie oorzaken van het ten onrechte “door rood rijden” aan de orde, te weten:

  • De zichtbaarheid van de seinopstellingen;
  • De afleiding van de machinist;
  • Het opleidingsbeleid van de machinist in de spoorbranche.

FNV Bondgenoten heeft deze expertmeeting georganiseerd om zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van door rood rijden.

Zichtbaarheid seinopstelling
Uit de recente IVW-rapportage blijkt dat er een groot aantal risicovolle seinen zijn. Door de deelnemers van de meeting werd geconstateerd dat er geen uniforme seinopstelling is en dat de seinopstelling voor de machinist niet altijd aan een bepaalde logica voldoet. Ook verbazen wij ons over de soms slechte zichtbaarheid van nieuw geplaatste seinen. Deze aspecten zouden veel meer dan nu gespreksonderwerp moeten zijn in het taakgericht werkoverleg in de spoorbedrijven. NS heeft voor het personeel de mogelijkheid geopend om via een interne website de plaatsen te melden waar seinopstellingen niet goed of onvoldoende zichtbaar zijn.

Afleiding machinist
Het blijkt dat de machinist steeds meer handelingen in de treincabine moet verrichten die voor afleiding kunnen zorgen. Bepaalde handelingen zouden verminderd moeten worden. Daarnaast is door IVW geconstateerd dat met name in 40-km gebieden het aantal STS-en veel voorkomt. Wellicht zou een alertheidsysteem zoals de ‘oude’ kwiteerfunctie de machinist kunnen helpen alert te blijven in de cabine, zo dachten de aanwezigen. Als FNV Bondgenotendelegatie hebben wij voorgesteld dat dit middels een simpele technische mogelijkheid, gekoppeld aan de huidige ATB-lamp 40, snel te realiseren is. Wachten op uitvoering van ATB++ duurt veel te lang (invoeringsdatum 1-1-2009). IVW, NS en Prorail achten dit een snel onderzoek waard.

Opleiding van de machinist
Inmiddels zijn er al zo’n 25 spoorvervoerders op het Nederlandse spoorwegnet actief. Voor het opleiden van de machinist zijn minimumnormen vastgesteld. Wij constateren als FNV Bondgenoten verschillen in opleidingsduur en inhoud. Enkele goederenvervoerders, waaronder Railion, zijn nu bezig om op opleidingsgebied de kennis te bundelen om zodoende meer uniformiteit te bereiken. FNV Bondgenoten gaat met de vakbondsleden uit goederen en reizigersvervoer aan tafel om een plan te ontwikkelen tot één opleidingstraject.

Tot slot
Alle aanwezigen hebben het nut van deze bijeenkomst benadrukt. Het is ook goed dat mensen van de werkvloer en beleidsmakers bij elkaar komen om een belangrijke zaak als spoorveiligheid te bespreken. FNV Bondgenoten heeft vaker dergelijke expertmeetings georganiseerd en zal dat ook blijven doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Spoor