Kamervragen over beveiliging traject Maastricht-Vise

Den Haag – Op 19 december 2006 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op de vragen van de kamerleden Gerkens en Roemer over de beveiliging op het traject
Maastricht-Visé.

Hieronder leest u de volledig brief br.8037 Kamervragen beveiliging traject Maastricht-Vise.

Geachte voorzitter,

In antwoorden op de vragen van de leden Gerkens en Roemer aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de beveiliging op het traject Maastricht-Visé, bericht ik u als volgt.

 • 1. Herinnert u zich de schriftelijke vragen over de spoorverbinding van Maastricht-
  Visé van 25 oktober 2006? [1] Bent u op de hoogte van het feit dat op het traject Maastricht-Visé in tegenstelling tot uw antwoord op vraag 8 wel sprake is van een kruising?
  1. Ja, deze vragen herinner ik mij. Op enkelsporige trajecten noemt men het elkaar passeren van twee treinen op een station het kruisen van treinen. Omdat op het baanvak Maastricht – Visé twee sporen liggen, heb ik u bij vraag 8 geantwoord dat op dit baanvak geen sprake is van elkaar kruisende treinen. Het is echter wel zo dat de stoptrein van Maastricht naar Maastricht Randwijck op spoor 3 te Maastricht Randwijck wordt binnengenomen. Direct daarna rijdt de trein van Visé naar Maastricht door station Maastricht Randwijck en kruist de rijweg van de stoptrein. Het risico op dat specifieke punt acht ik acceptabel. Enerzijds vanwege het feit dat ter plaatse van de wissels te Maastricht Randwijck een beperkte snelheid geldt, namelijk 60 km/u. Anderzijds is het zo dat te Maastricht Randwijck het ATB systeem is aangebrachte en actief is. In de voertuigen van de Nederlandse vervoerders is dit ATB systeem aangebracht, zodat in deze treinen bewaakt wordt of de machinist reageert op aan hem door de seinen gegeven remopdrachten. In de Belgische voertuigen die op het traject rijden is geen ATB aangebracht. Belgische treinen rijden op het betreffende baanvak al gedurende jaren zonder ATB bescherming en dit levert geen problemen op.
  [1] Aanhangsel Handelingen nr. 455, vergaderjaar 2006-2007
 • 2. Bent u op de hoogte van het feit dat de Veolia-trein aankomt om .51 in Randwijck op kopspoor 3 en daarmee voorlangs kruist?
  2. Ja, zie ook mijn beantwoording van vraag 1.
 • 3. Bent u op de hoogte van het feit dat op hetzelfde moment de NMBS-sneltrein komt aanrijden en dat deze trein om .52 station Randwijck passeert?
  3. Ja, zie ook mijn beantwoording van vraag 1.
 • 4. Deelt u de mening dat dit een minimale marge is?
  4. Ja, zie ook mijn beantwoording van vraag 1 en 5.
 • 5. Acht u het uitgesloten dat er een geel sein wordt gemist en deelt u de mening dat er daarom geen beveiliging nodig is op deze kruising?
  5. Er is sprake van beveiliging op de betreffende kruising. Ten eerste worden de wissels en seinen centraal aangestuurd en beveiligd. Er is ook sprake van een treinbeïnvloedingssysteem. Uw stelling dat er geen beveiligingsysteem aanwezig is, is dus niet correct. Los daarvan is het niet uitgesloten dat er een geel sein wordt gemist en vervolgens door dezelfde trein een rood sein wordt gepasseerd, maar de kans hierop acht ik zeer klein. Vervolgens is de kans klein, zo blijkt uit het recentelijk aan u toegezonden rapport van de Inspectie (TK 2006-2007, 29893, nr. 40), dat na deze kleine kans op een STS passage een botsing volgt.
 • 6. Bent u bereid ProRail opdracht te geven om binnen een week dit acute gevaarpunt op te lossen met een passief TBL1-baken en om op iets langere termijn een TBL2-remcurvebewaking te installeren?
  6. Nee. Ik wacht de oplossing van ProRail af die in 2007 zal worden gerealiseerd.
 • 7. Acht u het raadzaam om tot die tijd de stoptrein tot station Eijsden te laten rijden en de rest van de dienstregeling met bussen uit te voeren?
  7. Nee. De stoptrein van Veolia kan gewoon doorrijden, zoals nu, tot Randwijck. De sneltrein kan gewoon doorrijden, zoals nu, tot Maastricht.
 • 8. Kunt u deze vragen voor dinsdag 19 december 2006 12.00 uur beantwoorden?
  8. Ja.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamervragen over spoorverbinding Maastricht-Vise