Onachtzaamheid bron van gevaar

Gouda – ´Veilig werken op de bouwplaats vergt permanente aandacht van werkgevers en werknemers gezamenlijk. Onachtzaamheid is een belangrijke bron van gevaar. Hoewel de cijfers laten zien dat we door gerichte actie de goede kant op gaan, zijn we nog niet waar we zijn moeten´.

Dat zegt Bouwend Nederland-voorzitter Brinkman in een eerste reactie op het jaarverslag van de Arbeidsinspectie dat op vrijdag 19 mei 2006 is verschenen. Daarin concludeert de dienst dat bij controles nog altijd te vaak sprake is van onveilige situaties.´Werkgevers in de bouw nemen geregeld onverantwoorde risico´s´, aldus de Arbeidsinspectie. ´Ook het vaak nonchalante gedrag van werknemers in de bouw is problematisch´, aldus het jaarverslag. Een voorbeeld van gevaarlijk gedrag is het niet afdekken van gaten in verdiepingsvloeren. Uit analyses blijkt dat jongeren nog altijd de grootste kans lopen op een ongeval.

Werkgevers en werknemers onderkennen de problematiek en hebben uiteenlopende instrumenten ingezet om de situatie te verbeteren. Zo is een gezamenlijke campagne gevoerd om werknemers te wijzen op het valgevaar en de ernstige gevolgen van een ongeluk op de bouwplaats. Daarnaast zijn er structurele programma´s ter bevordering van veilig en gezond werken. Als gevolg daarvan is er de afgelopen twee jaar sprake van een daling van het aantal ongevallen, terwijl in 2002 nog sprake was van een absolute en relatieve stijging. ´Overigens geen reden om de aandacht te laten verslappen´, aldus Brinkman.

Bouwend Nederland tekent bij de bevindingen van de Arbeidsinspectie wel aan dat niet alle geconstateerde overtredingen ook leiden tot onveilige of ongezonde situaties, zoals een oppervlakkige conclusie zou kunnen zijn. In veel gevallen gaat het om overtredingen zoals het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie van werkplekken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)