Wegwijzer Risicocommunicatie in gebruik genomen

Den Haag – De Wegwijzer Risicocommunicatie is af, en kan vanaf nu worden gebruikt. De Wegwijzer helpt ambtenaren van gemeenten en regio’s bij de voorlichting aan burgers over de eventuele risico’s in hun omgeving. Commissaris van de Koningin Jan Franssen heeft maandag 24 april 2006, in zijn rol van voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Wegwijzer Risicocommunicatie overhandigd aan burgemeester Deetman van Den Haag. Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nam Deetman de Wegwijzer namens alle gemeenten in Nederland in ontvangst.

Gemeenten zijn verplicht hun inwoners te informeren over de mogelijke risico’s in hun omgeving. De Wegwijzer risicocommunicatie helpt hierbij. De Wegwijzer gaat specifiek over externe-veiligheidsrisico’s. Dit zijn risico’s die ontstaan door het werken met en transporteren en opslaan van gevaarlijke stoffen. ‘De provincies willen niet in de gemeentelijke verantwoordelijkheid treden als het om risicocommunicatie gaat, maar willen hen met deze Wegwijzer risicocommunicatie wel de hand reiken,"aldus IPO-voorzitter Franssen.

De Wegwijzer is ontwikkeld door de gezamenlijke provincies, waarbij Zuid-Holland de trekker is geweest. Vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten hebben er samen voor gezorgd dat het een praktisch product is geworden. De Wegwijzer is ontwikkeld met geld uit de Programmafinanciering Externe Veiligheid. VROM wil met deze subsidie de kwaliteit van het externe veiligheidsbeleid een impuls geven.

De Wegwijzer Risicocommunicatie bestaat uit twee delen. Deel I bevat veel praktische informatie over hoe de voorlichting zo publieksgericht mogelijk kan worden gegeven. Deel II bevat het acxhtergronden over risicocommunicatie.

De Wegwijzer is binnenkort te downloaden vanaf de site www.zuid-holland.nl of op te vragen via de helpdesk van de provincie Zuid-Holland risico@pzh.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland