Reactie EVO op plannen vervoer gevaarlijke stoffen

Zoetermeer – EVO voorziet dat de nieuwe plannen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen niet zorgen voor een ongelimiteerde toename van het vervoer, maar juist voor een beperking. EVO vindt de vrees van lagere overheden dat de intensiteit van het vervoer toeneemt irreëel. Doordat op sommige trajecten straks beperkingen gelden of helemaal geen gevaarlijke stoffen meer mogen worden vervoerd, moeten bedrijven hun vervoerstromen soms juist verleggen. Met deze plannen gaat Nederland veel verder dan de rest van Europa.

Vervoer van gevaarlijke stoffen mag straks niet onbeperkt en overal plaatsvinden, het tegendeel is het geval. Er komen juist beperkingen voor dat vervoer. Doordat er beperkingen op een groot aantal routes gaan gelden, is de kans groot dat industriële en logistieke centra in Nederland minder goed onderling en met het achterland zijn verbonden. Gevolg daarvan kan zijn dat zich problemen in de bevoorrading voordoen en bedrijven hun activiteiten moeten verplaatsen, bijvoorbeeld naar het buitenland.

Nu nog mogen buiten de bebouwde kom alle gevaarlijke stoffen naar behoefte van het bedrijfsleven worden vervoerd. In de toekomst mag dat alleen over de spoor- en autowegen, waar geen woonhuizen in de buurt staan. Uitsluitend dit hoofdwegennet wordt straks gereserveerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de nabijheid daarvan mag dan geen woonbebouwing ontstaan.

De risico’s worden hierdoor tot een minimum beperkt. Op alle andere spoor- en autowegen komen vervoersbeperkingen die kunnen oplopen tot totale uitsluiting van de mogelijkheid gevaarlijke stoffen te vervoeren. Langs deze wegen is wel bestaande en dus ook nieuwe woonbebouwing mogelijk omdat daar maar beperkt gevaarlijke stoffen vervoerd kunnen worden.

Het rijk moet nu eenmaal keuzes maken als het gaat om ruimtelijke ordening. Het kan geen nieuws zijn voor de betrokken gemeenten dat in sommige gebieden de torenflats niet tot in de hemel kunnen groeien, want het spoornet ligt er inmiddels al 160 jaar. Het direct omliggende gebied kan niet drie functies tegelijkertijd dienen. Daarom gaan de plannen ook uit van het principe dat maximaal gebouwd kan worden waar dat kan en dat terughoudendheid is geboden in gebieden met andere functies.

EVO deelt evenmin de vrees van gemeenten dat bedrijven massaal hun vervoer van gevaarlijke stoffen naar het spoor verschuiven. Op dit moment gaat slechts 4% van het volume van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. 82% gaat per binnenschip, en 14% wordt over de weg vervoerd

Gevaarlijke stoffen worden vervoerd omdat de samenleving daar om vraagt. Zonder gevaarlijke stoffen kunnen ziekenhuizen wel sluiten, kan geen voertuig meer rijden en komt de maatschappij tot stilstand.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO