Standaard risicoanalyse spoorwegovergangen

Den Haag – Minister Karla Peijs wil de risicoanalyse zwaarder dan voorheen en als standaard in het overwegenbeleid inzetten. Doel van de risicoanalyse is om (on)veiligheid op bestaande en nieuwe overwegen inzichtelijk te maken en te structureren. Dat blijkt uit een brief die Peijs vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. ‘Spoorwegovergangen kunnen veiliger’, aldus de minister, ‘maar een absoluut veilige overweg bestaat niet. Iedere overweg is in principe een gevaarpunt en bergt een botsingskans in zich. Waar het om gaat, is de risico’s te beheersen.’

Daar waar de weg- of spoorbeheerder een nieuwe of aangepaste spoorwegovergang wil, eist Peijs een risico-analyse van de veiligheidsrisico’s. Het gaat om risicofactoren als: treinsnelheid, wegsnelheid, wegintensiteit (nu en prognose), intensiteit van het treinverkeer, complexiteit van de verkeerssituatie, aard van het wegverkeer (busvervoer, vervoer gevaarlijke stoffen), type beveiliging en vormgeving van de kruising weg met spoor, de kans op en gevolgen van ontsporing van het treinmaterieel en zogenoemde lifecycle kosten van de gekozen oplossing.

Meer informatie in de Kamerbrief Veiligheid overwegen’ van 30 november 2005

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat