Reactie V&W op AD-artikel 29 oktober 2005

Den Haag – Het vermeende nieuws dat het Algemeen Dagblad op zaterdag 29 oktober 2005 over minister Peijs brengt over het informeren van Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI), is tijdens een debat met de Tweede Kamer van 13 oktober 2005 al besproken. Het Kamerlid Slob refereerde er destijds aan dat de minister voor de TCI zou hebben verklaard dat een extra beveiligingssysteem voor de HSL 7 miljoen euro zou kosten. De minister interrumpeerde in het debat direct met de mededeling dat dat de Betuweroute betreft. Tijdens de verhoren van de TCI heeft de minister al gezegd dat, wat haar betreft, de veiligheidssystemen van zowel de HSL als de Betuweroute een risico vormen. Daarbij heeft zij aangegeven dat rekening is gehouden met een extra bedrag van 7 miljoen voor het systeem ATB Nieuwe Generatie. Daarmee doelend op de keuzes voor de Betuweroute. Uiteindelijk is voor de Betuweroute een andere keuze gemaakt.

De suggestie van het AD dat de minister problemen met de inbouw van veiligheidsapparatuur in bestaande Thalystreinen zou hebben verzwegen, is onjuist. Getuige het verslag van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 13 oktober 2004, dat naar aanleiding van de voortgangsrapportage over januari tot juli 2004 is gehouden*. De minister: “…De treinstellen moeten geschikt worden gemaakt voor het nieuwe Europese standaardsysteem voor beveiliging op de HSL-zuid. De vervoerders in Nederland, België en Frankrijk moeten daarover afspraken maken. Er zijn problemen met het tijdig inbouwen van de ERTMS in de bestaande Thalystreinstellen. HSA heeft de minister gevraagd behulpzaam te zijn bij de contacten met de Belgische en Franse overheden en de Franse spoorwegbedrijven ten aanzien van dit onderwerp. De 250-km treinen lijden niet aan dit euvel. In de contacten met de Franse minister Gilles de Robien is dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde gesteld. Ook ambtelijk zijn er contacten met de Belgische en Franse overheid en de spoorwegbedrijven. In alle gesprekken is aangedrongen op tijdige inbouw, zodat de startdatum voor het commercieel vervoer van 1 april 2007 niet in gevaar komt. Met de Belgische minister is afgesproken dat er gezamenlijk wordt opgetrokken ten opzichte van Frankrijk…”

De problematiek is verder aan bod geweest in diverse voortgangsrapportages en brieven aan de Tweede Kamer. Pas afgelopen zomer is daadwerkelijk vast komen te staan dat de Thalystreinen vertraging oplopen. De minister heeft door haar bemiddeling maanden van die vertraging af kunnen halen.

* In oktober 2003 heeft HSA melding gemaakt van de problemen bij de inbouw van ERTMS in bestaande Thalystreinen. Daarop volgde een briefwisseling met het ministerie om het probleem en aanpak duidelijk te krijgen. Dit is vervolgens opgenomen in de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat