Eén rampenplan Betuweroute en HSL-Zuid

Barendrecht РRailplan, een samenwerkingsverband van hulpdiensten, gemeenten langs de Betuweroute en de HSL, Prorail en acht waterschappen, stelt ̩̩n rampenbestrijdingsplan op voor beide spoorlijnen. Daarin staat omschreven hoe hulpdiensten op het spoor moeten handelen in het geval van een calamiteit. Railplan zorgt voor afstemming tussen alle betrokken partijen en een uniforme aanpak van de voorbereiding op de ingebruikname van beide spoorlijnen.

Voor specifieke plekken in de spoorlijnen worden aparte plannen gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tunnels en rangeerterreinen. Dankzij het grote plan moeten hulpdiensten bij grote ongevallen ‘met één A4-tje in de hand’ naar de plek des onheils kunnen rijden. ‘De rest moet al in het hoofd zitten’ aldus Reinier Boeree, de projectmanager van Railplan.

‘Het plan moet uniform en eenduidig zijn. Zodoende moet het werk simpel, eenvoudig en vooral doeltreffend zijn. Het algemene rampenbestrijdingsplan is de kapstok, met daarin een opsomming van zaken die nodig zijn om op te kunnen treden. Voor de specifieke omstandigheden moet één velletje afdoende zijn.’ aldus de heer Boeree.

Het zogehete model rampenbestrijdingsplan, waarin zo’n 50 scenario’s worden beschreven, is waarschijnlijk voor de zomer van 2006 gereed. Dan worden ook de eerste rampenoefeningen op de Betuweroute en de HSL gehouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Betuweroute