Risicokaart voor toetsing rampenplannen overstromingen

Den Haag – Staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat en minister Remkes van Binnenlandse Zaken gaan een risicokaart ontwikkelen voor de toetsing van rampenplannen voor overstromingen in ons land. Aanleiding vormt de ramp die zich voltrok in de Amerikaanse plaats New Orleans. De bewindslieden hebben besloten de risicokaart te koppelen aan een lopende inventarisatie naar zwakke plekken in dijkringen en de effecten van dijkdoorbraken, waartoe het kabinet al eerder had besloten. Schultz wil deze inventarisatie nog voor het eind van het jaar naar de Tweede Kamer sturen. De informatie die de inventarisatie oplevert, zal door de bewindslieden ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van een risicokaart. Het doel hiervan is dat alle overheden hieraan hun rampenplannen kunnen toetsen.

Er zijn grote verschillen in veiligheidsfilosofie omtrent bescherming tegen water tussen de Verenigde Staten en Nederland. Niettemin is er een intensieve samenwerkingsrelatie tussen Rijkswaterstaat en het US Army Corps. De Amerikanen hebben hun beschermingsniveau ingesteld op een ramp die een keer in de vijftig jaar kan plaatsvinden, in Nederland is dit een op de tienduizend jaar. Het beleid in Nederland is kortom erg gericht op preventie. Om die reden is Nederland door middel van dijkringen zo ingedeeld, dat bij een dijkdoorbraak de wateroverlast zich tot dat deel beperkt. Ook is Nederland goed in staat water weer af te voeren door de vele gemalen die ons land telt. De Amerikanen enten hun beleid ook sterk op evacuatie; zo is het megastadion in New Orleans bijvoorbeeld hurricaneproof gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat